Waterschap Zuiderzeeland is gestart met de aanbesteding voor project Versterking IJsselmeerdijk! Dit ambitieuze project heeft veel innovatieve en duurzame aspecten, zoals een grootschalige vooroeveroplossing.

De aanbesteding gaat over de realisatie en een onderhoudsperiode 

Versterking IJsselmeerdijk (dijktraject 8-3) gaat onder meer over het ontwerpen en realiseren van een vooroeveroplossing van circa 12 km van de totale 17,6 km dijkversterking. Het onderhouden van de vooroeveroplossing behoort ook tot de opdracht. Wij verlenen de opdracht in één overeenkomst, waarbij de UAV-GC 2005 voorwaarden gelden. Wij gunnen de opdracht op grond van de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding. 

Europese aanbesteding volgens de concurrentiegerichte dialoog

De aanbesteding start met een selectiefase. In de selectiefase selecteren wij maximaal drie geïnteresseerde en gekwalificeerde marktpartijen of combinaties van marktpartijen op basis van geschiktheidseisen en selectiecriteria.  Met deze drie marktpartijen of combinaties van marktpartijen starten wij naar verwachting medio september met de concurrentiegerichte dialoog. 

Meer informatie over de aanbesteding vindt u op TenderNed.

Heeft u gevonden wat u zocht?