Wij organiseren bijna iedere week een telefonisch spreekuur. Medewerkers van het waterschap staan tijdens de spreekuren klaar om samen met de bewoners naar hun waterplan en de vergunningaanvraag te kijken. 

Wij bellen u! Tijdens het telefonisch spreekuur op woensdagmiddag. Wilt u zich aanmelden voor het telefonisch spreekuur?

Stuur hiervoor een e-mail naar oosterwold@zuiderzeeland.nl. En vermeld daarin:

  1. Naam
  2. Initiatiefnummer
  3. Telefoonnummer
  4. Straatnaam (indien al bekend)
  5. Onderwerp dat u wilt bespreken

Wij nemen dan vervolgens tijdens het eerstvolgende spreekuur (de eerstvolgende woensdagmiddag) tussen 13.00 en 16.00 uur contact met u op. Eventueel kunnen we dan aanvullende afspraken maken over een vorm van beeldbellen.