Agrariërs die meedoen aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en GLB-subsidie(s) ontvangen, moeten zich houden aan zogenoemde conditionaliteiten. Dit zijn normen en eisen. Overtreedt u een norm of eis? Dan krijgt u een korting van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het waterschap controleert op milieuregels, die ook een conditionaliteit zijn. Naleving = voorkomen korting.

Relevante conditionaliteiten voor het waterschap

Toezichthouders van het waterschap voeren op agrarische bedrijven en landbouwpercelen controles uit op de naleving van milieuregels. Diverse milieuregels zijn ook aangemerkt als conditionaliteit voor het GLB.

Om welke milieuregels (in begrijpelijke taal) gaat het?

  • Geen gebruik van meststoffen in de teeltvrije zone op grond van het Activiteitenbesluit; 
  • Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die in Nederland toegelaten zijn; 
  • Toepassen van gewasbeschermingsmiddelen volgens het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (etiket). Voor het waterschap gaat het om de zogenoemde water gerelateerde voorschriften, met name driftreductie en teeltvrije zone; 
  • Geldig bewijs van vakbekwaamheid bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen; 
  • Goedgekeurde spuitapparatuur (geldig keuringsbewijs). Het gaat hierbij naast de veldspuit/boomgaardspuit om alle apparatuur, waarmee u gewasbeschermingsmiddelen toepast (uitzondering voor handapparatuur en rugspuit); 
  • Op een zorgvuldige manier omgaan met gewasbeschermingsmiddelen voor bescherming van mens, dier, plant, bodem of water (zorgplicht); 
  • Op een juiste manier lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het uitwendig en inwendig reinigen van spuitapparatuur; 
  • Op een juiste manier toepassen van gewasbeschermingsmiddelen op landbouwproducten in dompelbaden en douche-installaties. Verbod om restvloeistof en reinigingswater hiervan te lozen in vuilwaterriool, bodem én oppervlaktewater

Doormelding van overtreding en korting

Als een toezichthouder een overtreding van één van de hierboven genoemde milieuregels constateert, dan treedt het waterschap waarschuwend of handhavend op. Deze overtreding is ook een niet-naleving van een conditionaliteit voor het GLB. Wij zijn verplicht om zowel een waarschuwing als handhaving (bijvoorbeeld een proces-verbaal) door te melden via de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan RVO. Zij beoordelen de doormelding en leggen u een korting op. Wees u hiervan bewust! Door naleving van milieuregels voorkomt u een korting door RVO

Meer informatie

Er zijn nog veel meer conditionaliteiten (onder meer bufferstroken) voor het ontvangen van GLB-subsidie(s), waar agrariërs zich aan moeten houden. U vindt deze conditionaliteiten op de website van RVO: www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023/conditionaliteiten(externe link)