Op het Veluwemeer zijn nog veel boten te vinden. Voor een goed waterpeil en goede waterkwaliteit was het daarom in de afgelopen vier maanden nodig om extra water naar het Veluwemeer te pompen. Op dit moment is het waterpeil in het Veluwemeer weer normaal. Daarnaast verwachten we nog wat regen in de komende periode. Rijkswaterstaat (beheerder van het Veluwemeer) heeft daarom besloten te stoppen met de extra aanvoer van water naar het Veluwemeer. Waterschap Zuiderzeeland hoeft niet meer water naar het Veluwemeer te pompen.