Waterloket Zeewolde

In dit online waterloket vindt u informatie over water en riolering in de gemeente Zeewolde.

Waar gaat uw vraag over?

Aandachtspunt

Het waterschap is vaak het aanspreekpunt. Dit betekent niet dat het waterschap ook altijd verantwoordelijk is. Met het doorlopen van de vragen op deze site wordt dit duidelijk. Het waterschap verzorgt vanaf maart 2015 in opdracht van de gemeente Zeewolde het rioolbeheer.

Kruipruimte

Bij veel woningen is onder de vloer van de begane grond een ruimte aanwezig waarin onder andere leidingen liggen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een kelder, heeft de kruipruimte geen gebruiksfunctie en is hij niet waterdicht

Contact

Voor gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met: rioolbeheer@zuiderzeeland.nl

De algemene contactgegevens van Waterschap Zuiderzeeland vindt u hier.