Zonder goede bacteriën was ons water vies. Bacteriën eten namelijk het vuil uit uw afvalwater, zodat het weer de tocht in kan. Hun werkplek is in de beluchtingstanks op de zuivering van Waterschap Zuiderzeeland. Pauze hebben ze niet. Wel krijgen ze zuurstof om hun werk te kunnen doen. Hiervoor hebben we de beluchtingsinstallatie in Lelystad vernieuwd. In samenwerking met aannemer GMB is de klus zo duurzaam en innovatief mogelijk uitgevoerd. In dit artikel kunt u lezen wat we hebben gedaan om de bacteriën te helpen.

Vernieuwde werkplek voor bacteriën 

De afvalwaterzuivering in Lelystad heeft drie beluchtingstanks. Dit is het belangrijkste onderdeel in het zuiveringsproces van afvalwater. In de tanks zitten beluchtingsplaten die zuurstof in het afvalwater blazen. Bacteriën hebben deze zuurstof nodig om het vuil uit het afvalwater te eten. Het mengsel van vuil water en de bacteriënmassa heet ‘actief slib’. In de afgelopen maanden zijn de drie tanks voorzien van nieuwe beluchtingsplaten, voortstuwers en recirculatiepompen. Ook zijn er nieuwe luchtregelkleppen en compressoren geplaatst. Daarnaast hebben we de tanks grondig schoongemaakt.  

Hoe werkt het?

Een beluchtingsplaat is een RVS-plaat van ongeveer 2 vierkante meter. Hier zit folie overheen waar hele kleine gaatjes inzitten. Door er luchtzuurstof in te blazen, komen er kleine belletjes zuurstof in het afvalwater. De platen liggen op de bodem van de beluchtingstank. De compressoren voorzien in de benodigde lucht. De luchtregelkleppen zorgen ervoor dat er precies genoeg lucht in de beluchtingstank komt. Om het actief slib door de tanks te laten stromen, zijn voorstuwers nodig. 

Testen van de plaatbeluchting door controle op bellenpatroon en mogelijke lekkages.
Na een paar dagen is de sliblaag onderin de tank begroeid.

Het schoonmaken van de tank was een flinke klus! 

Je kunt je voorstellen dat 18 jaar aan slib en viezigheid niet zomaar weg is. Het schoonmaken van de beluchtingstanks kostte daardoor veel inzet en tijd. Eerst hebben we voor de veiligheid de aluminium afdekplaten verwijderd. Zand en vezels op de bodem moesten we eerst wegscheppen. Eenmaal schoon, zijn de nieuwe onderdelen geplaatst.

Innovatieve en duurzame oplossingen

De oude beluchtingsplaten uit 2005 zijn nog steeds de meest efficiënte oplossing. Daarom zijn de platen één voor één vervangen door een refurbished exemplaar. De verankering en leidingwerk hoefden we daardoor niet te vervangen. Dit draagt bij aan een circulaire economie. De nieuwe compressor is innovatief en compact, omdat deze door een elektromotor aangedreven wordt. De compressor is een turbo blower en is uiterst compact. Hierdoor heeft het een zeer kleine footprint. 

Nieuwe blowers zijn twee keer kleiner dan de oude. Dat zie je aan de vloer.

Afvalwater: de route van afvoer naar sloot

Een eeuw geleden ging het afvalwater uit huishoudens nog de sloot in. Gelukkig gaat dat tegenwoordig anders! Het afvalwater dat u wegspoelt via afvoerputjes, gootsteen en toilet stroomt via rioolgemalen en persleidingen naar de afvalwaterzuivering. Na zuivering stroomt het water de Flevolandse vaarten in.

Lees hoe wij afvalwater zuiveren