In Flevoland zijn 32 zwemlocaties(externe link) waar u veilig kunt zwemmen. Het zijn locaties waar, van 1 mei tot 1 oktober, de waterkwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd. Waterschap Zuiderzeeland doet dat voor de 11 binnendijkse (externe link) plassen, meren en vijvers(externe link).(externe link) De overige locaties controleert Rijkswaterstaat.

De resultaten van het zwemwateronderzoek geeft het waterschap door aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). De OFGV laat weten waar het veilig is om te zwemmen en waar een waarschuwing of negatief zwemadvies geldt.

De waterkwaliteit kan in een warme periode snel veranderen

De kans op de snelle groei van bacteriën, die leiden tot bijvoorbeeld blauwalg of botulisme, neemt toe. Dat kan bij zwemmers, maar ook bijvoorbeeld bij honden, gezondheidsklachten geven. Daarom adviseren wij om niet zomaar overal het water in te gaan.

Kijk altijd op www.zwemwater.nl(externe link) waar u veilig kunt zwemmen. Ook kunt u hier zien welke voorzieningen aanwezig zijn.
Bekijk daarnaast onze pagina over blauwalg voor de actuele blauwalgmeldingen in ons beheergebied.

Zwemmen in oppervlaktewater kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen

Op de officiële locaties meten we bijvoorbeeld de waterkwaliteit en de watertemperatuur. Daarbuiten gebeurt dit niet. Zwemmen in tochten, vaarten en grachten raden we daarom af. In rietoevers en op plaatsen waar veel gevist wordt, komen bijvoorbeeld ratten voor. Zij kunnen de Ziekte van Weil verspreiden. Op de website(externe link) van het RIVM staat meer informatie over deze ziekte waarvan je ernstig ziek kan worden.
Bekijk ook de temperatuur van de zwemwaterlocaties op onze watertemperatuur kaart(externe link).

Gebruik voor recreatie in oppervlaktewater bij voorkeur de officiële zwemwateren

Voor meer informatie over zwemwater zie www.zwemwater.nl(externe link) of kijk voor de zwemwateren in Flevoland op de website(externe link) van de OFGV. 

U kunt ook de zwemwater-app downloaden (Android(externe link)  | iOS(externe link) ).

De website en app geven informatie over onder andere:

  • De veiligheid van het water (of er bijvoorbeeld geen blauwalg of botulisme is);
  • Of er parkeerplaatsen zijn;
  • Of er horeca is;
  • Hoe u er het beste kunt komen.

Daarnaast delen wij informatie over het zwemwater op onze social media kanalen.

Heeft u gevonden wat u zocht?