Half september 2020 start het waterschap met de aanleg van een zonneweide op het eigen terrein van de afvalwaterzuivering in Lelystad (AWZI). In de komende maanden leggen we hier 652 nieuwe zonnepanelen aan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in december 2020 klaar. De nieuwe panelen brengen vanaf dat moment per jaar 228.000 kWh op. Met de aanleg van deze zonneweide werken we aan onze doelstellingen om op energiegebied een duurzaam en toekomstbestendig waterschap te zijn.