In Flevoland zijn er veel agrariërs die al jarenlang brede meerjarige grasbufferstroken langs de randen van hun percelen en oppervlaktewater hebben aangelegd. Zij geven aan dat dit niet alleen gunstig is voor de waterkwaliteit, maar ook heel praktisch in de bedrijfsvoering. Er kan namelijk goed overheen gereden worden en de grasrand is samen met het sloottalud goed te onderhouden. Vanaf 1 maart 2023 zijn bemestingsvrije bufferstroken wettelijk verplicht.

Perceelafspoeling en spuitdrift beperken

Hierdoor komen er minder (resten van) gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het oppervlaktewater. Wanneer de bufferstrook begroeid is, kan de perceelafspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen verder beperkt worden in vergelijking met een kale bufferstrook.

Kennis en ervaring delen

Graag willen we komende seizoenen de kennis en ervaringen van meerjarige grasbufferstroken verspreiden. Hiervoor willen we een aantal demobijeenkomsten organiseren bij agrariërs, die al een aantal jaren werken met meerjarige grasbufferstroken op hun percelen. Heeft u interesse om andere agrariërs bij u op het bedrijf te ontvangen en hun te vertellen over de voordelen van grasbufferstroken op uw bedrijf? Graag horen we van u! U kunt uw interesse kenbaar maken door te mailen naar Arie de Jong: a.dejong@zuiderzeeland.nl.