Wij zorgen goed voor onze 251 kilometer aan dijken in Flevoland. Want die beschermen ons tegen het water erbuiten. Wat we precies doen, leest u hier.

Onderzoek

Elke dag onderzoeken we of de dijken nog sterk genoeg zijn. Zo niet, gaan we direct aan de slag om de dijk te verstevigen.

Tijdens deze onderzoeken doen onze medewerkers direct klein onderhoud. Bijvoorbeeld:

  • Ze ruimen drijfvuil op dat na hoog water achterblijft;
  • Ze repareren afrasteringen en borden langs de dijken;
  • Ze spuiten afvoerbuizen schoon, en repareren deze als dat nodig is.

Onderhoud

We onderhouden de dijken ieder jaar. Zo moeten ze opgehoogd worden door verzakkingen aan de waterzijde. Ook moeten we daar vaak stenen opnieuw plaatsen die golven breken bij storm.

Daarnaast zorgen we dat het gras kort blijft. Bijvoorbeeld door schapen, of door te maaien. Het gemaaide gras voeren we af.

Ook houden we 2 á 3 keer per jaar grote schoonmaak: dan verwijderen we al het afval en de resten van begroeiing langs de dijk. Dat doen we ook na iedere storm.

SOR (standaard ontwerp richtlijnen voor primaire waterkeringen)

Het waterschap wil veilige dijken die efficiënt beheerd kunnen worden. Ook benutten we kansen om bij dijkversterkingen en reconstructies te werken aan duurzaamheid. Regelmatig wordt op of bij onze dijken gewerkt. Dat vraagt om heldere regels voor het ontwerp van de waterkeringen, de Standaard Ontwerp Richtlijnen (SOR)

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op.

Heeft u gevonden wat u zocht?