De Kadoelerkeersluis bij Kraggenburg is geen sluis. Het beschermt het land dat grenst aan het Kadoelermeer en Zwartemeer met grote schuiven. U kunt normaal gesproken gewoon met uw boot door de Kadoelerkeersluis varen. Dat lukt niet meer als het waterpeil in het Kadoelermeer hoger is dan 0.80 NAP. Het waterschap sluit dan de schuiven om overstromingen te voorkomen. Hoe werkt dat precies? 

Stijgend waterpeil Kadoelermeer: Kadoelerkeersluis gesloten  

In de Kadoelerkeersluis hangen grote schuiven die we bij hoog water in het water kunnen plaatsen. De vaardoorgang is dan dicht. Om de sluiting veilig te laten verlopen, moeten we op tijd beginnen. Water kan bij een storm namelijk snel stijgen. Bij een waterpeil van 1.00 meter boven NAP in het Kadoelermeer moet de keersluis dicht zijn. Omdat het weer niet helemaal voorspelbaar is, sluiten we de keersluis voordat de wind krachtiger is dan windkracht 8.   

Kop van Overijssel houdt hoofd boven water 

De Kadoelerkeersluis voorkomt overstromingen in de Kop van Overijssel. Zware windstoten kan het water in het IJsselmeer en Ketelmeer opstuwen. De keersluis houdt het opwaaiende water tegen. Zo stijgt het Zwarte Meer en het Kadoelermeer niet te snel. Gemaal Smeenge bij Kraggenburg en gemaal Stroink in de Kop van Overijssel pompen het achterland droog.  

Jaarlijks testen 

Ieder jaar testen we een paar keer of de schuiven dicht kunnen en of alles technisch goed werkt.