Van april tot oktober wordt dagelijks het waterpeil gemonitord en gekeken of er problemen zijn met droogte, watertekort of de waterkwaliteit. Om het oppervlaktewater op peil te houden tijdens droge periodes laat het waterschap water uit het IJsselmeer de polders in. In onze provincie is er op dit moment voldoende water aanwezig om te kunnen voorzien in de behoefte en is dit dus niet nodig.

Achtergrondinformatie droogte

Bekijk hieronder de meest gestelde vragen over de droogte