Wilt u water uit het wateraanvoersysteem gebruiken? Geef dit altijd telefonisch aan de wateraanvoermedewerker door. Het waterschap zorgt er dan voor dat er voldoende water het gebied instroomt. Wat een wateraanvoergebied is en welke medewerker u moet bellen, leest u op deze pagina.  

Wateraanvoer is nodig op de hoge zandgronden in de Noordoostpolder 

Zeker in droge en warme tijden. Om water in het hoge deel van de polder te krijgen, laten we water het gebied in stromen. Dit doen we met zogenaamde hevels en inlaten. Dit water is goed voor zowel de natuur als de landbouw.  

Wilt u weten of u in een wateraanvoergebied woont/werkt? 

Op de kaart wateraanvoergebied is met gekleurde vakken aangegeven om welke delen van de Noordoostpolder en Urk het gaat. Onze wateraanvoermedewerkers houden in deze gebieden het waterpeil in de gaten. Hoeveel water we het gebied in laten stromen, hangt af van uw watervraag.  

Heeft u water uit het wateraanvoer systeem nodig? 

Dan vragen we u dit telefonisch aan onze wateraanvoermedewerkers door te geven. Hun namen en telefoonnummers staan op de kaart.  

Ook interessant

  • Droogte

    Ondanks dat we steeds langere periodes van droogte meemaken, pompen we gemiddeld toch meer water uit Flevoland, dan erin.

  • Waterpeil in gestuwde gebieden

    Wilt u water uit een gestuwd gebied gebruiken? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor een goed waterpeil. Dat doet u door eerst water uit het lagere deel naar het hogere deel te pompen. Hoe dat precies zit, leest u op deze pagina.

  • Watertekort

    Een watertekort hebben we in Flevoland niet zomaar. Door de combinatie van verdamping, veel watergebruik en weinig regen kan zo'n tekort ontstaan. Om een watertekort te voorkomen nemen we verschillende maatregelen. Deze lees je op deze pagina.

Heeft u gevonden wat u zocht?