Voor ons was 2022 een bewogen jaar. De coronacrisis werd opgevolgd door oorlog in de Oekraïne en slechtere macro-economische omstandigheden. Gelukkig hebben we toch onze taken voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en het zuiveren van afvalwater goed kunnen uitvoeren. Heemraad Tom Vereijken: “We hebben mooie stappen gezet voor de toekomst met een nieuw Waterbeheerprogramma, onze Klimaataanpak en een Energiestrategie. 2022 is afgesloten met een positief resultaat van € 2,2 miljoen.”

Waterbeheerprogramma 2022-2027

Samen met onze Watervisie is het Waterbeheerprogramma het startpunt voor onze gesprekken met de omgeving. Voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en gebiedsontwikkelingen zijn we intensiever gaan samenwerken met partners. Om ruimtelijke keuzes te kunnen maken, gaan we uit van de (on)mogelijkheden van het bodem- en watersysteem. Dit doen we ook in het traject ‘Samen maken we Flevoland’. Verder zijn we voorbereid op de komst van de Omgevingswet, doordat we onze Waterschapsverordening hebben vastgesteld.

Op weg naar een klimaat- en energieneutraal waterschap

Onze Klimaataanpak en de Energiestrategie ‘Water en Energie Verbinden’ zijn belangrijke mijlpalen op onze weg naar een klimaat- en energieneutraal waterschap. In de Klimaataanpak volgen we de ambitieuze landelijke klimaatdoelstellingen voor mitigatie, adaptatie en circulariteit. We besparen flink door slib te vergisten op de zuiveringsinstallaties en elektriciteit en warmte op te wekken met het vrijgekomen biogas. Daarnaast hebben we - door de vele zonuren in 2022 - ruim 10% meer zonne-energie opgewekt dan het jaar daarvoor met hetzelfde aantal zonnepanelen.

De hoge inflatie is helaas weer terug

De kosten van energie en grondstoffen stegen in 2022 naar ongekende hoogten. Ook leveranciers kregen te maken met hogere materiaalkosten. In combinatie met personeelstekorten bij Zuiderzeeland, hadden we extra middelen nodig voor de prijs- en loonontwikkeling. Een groot aantal meerjarige contracten heeft de prijsontwikkeling wat beperkt. We bleven er alert op om slimme keuzes te maken. Begin van het jaar hebben we bijvoorbeeld middellange termijn leningen vervroegd afgelost. Daarna hebben we nieuwe leningen tegen een lagere rente voor lange tijd afgesloten.

Het jaarresultaat over 2022 komt uit op € 2,2 miljoen positief

Zuiderzeeland voegt het positieve resultaat van 2022 toe aan de reserves. Zo draagt dit resultaat bij aan de financiële toekomstbestendigheid van het waterschap. En zorgen we dat onze financiële uitgangspositie goed blijft.

Meer informatie