De muskusrattenbestrijders van Waterschap Zuiderzeeland vingen in 2022 2699 muskusratten. Dat zijn er ruim 15% minder dan in 2021. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat er minder muskusratten in het gebied aanwezig zijn! Muskus- en beverratten graven graag gangen en holen in onze dijken, waardoor deze kunnen verzakken. Dat is niet de bedoeling: de dijken houden we graag stevig in Flevoland, zodat we veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Muskus- en beverratten zijn schadelijk voor dijken en oevers omdat ze holen en gangen graven

Ze maken nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en oevers. In het ergste geval kan een dijk doorbreken. Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland. Ze zijn door de mens mee naar ons land genomen en hebben hier nauwelijks natuurlijke vijanden.

Muskus- en beverratten zijn daarnaast een bedreiging voor de biodiversiteit

Daarom staan ze allebei op de Europese lijst van invasieve soorten. Dit zijn soorten die andere inheemse soorten bedreigen. Ze eten planten als riet en lisdodde weg en verdringen daardoor inheemse diersoorten zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. Deze vogels leven in het riet, waar ook de muskus- en beverratten hun leefomgeving hebben.

Infographic muskusrattenvangst Zuiderzeeland in 2022: totaal 2699 en 6 beverratten

Onze muskusrattenbestrijders zijn onze ogen en oren in het veld

Ze weten veel van de natuur. Twaalf muskusrattenbestrijders zijn dagelijks bezig met het vangen van de ratten in Flevoland. Daar gaan ze zorgvuldig mee om! Ook helpen de bestrijders bij het herstellen van schade door graverij van bevers in dijken. En ze helpen mee om uit te zoeken waar in het gebied de invasieve exoten zijn.

Heeft u een muskusrat gezien? Meld het ons!

Muskusratten opsporen -en dus de dijken sterk houden- kunnen we niet alleen. U kunt ons helpen door het te melden wanneer u een muskusrat ziet. Dit kan via het Meldingsformulier muskusrat melden. Kijk ook op de pagina over muskusratten voor meer informatie. 

De muskusrat