Een goede samenwerking op het gebied van afvalwater tegen de laagste kosten en met de meest doelmatige oplossing. Daar staan de gemeente Urk en Waterschap Zuiderzeeland voor. Daarom ondertekenden wethouder Foppen en heemraad Caris vrijdag 7 oktober 2022 het Afvalwaterakkoord 2022-2030

In het akkoord staat in hoofdlijnen wie verantwoordelijk is voor de inzameling, transport en zuivering van vuil rioolwater. Dat betekent het juiste afvalwater naar de zuivering transporteren, zodat het transportstelsel en de zuivering optimaal kunnen werken. Een belangrijk onderdeel zijn de nieuwe ontwikkelgebieden van Urk. Met de realisatie van de Zeeheldenwijk, het nieuwe binnendijkse bedrijventrein en buitendijkse haven ‘Port of Urk’ neemt de hoeveelheid afvalwater toe.

Daarom leggen we nieuwe rioolstelsels en persleidingen aan

Wethouder Foppen: “De bestaande stelsels breiden we uit en optimaliseren we. We streven  daarbij  gezamenlijk  om de hoeveelheden en de kosten zo laag mogelijk te houden. De komende tijd realiseren we onder andere een nieuw hoofdrioolgemaal in Port of Urk”. Deze sluit aan op het bestaande persleidingensysteem van het waterschap. Heemraad Caris sluit af: “Samen met de gemeente blijven we naar een oplossing voor de nieuwe ontwikkeling zoeken. Daarbij maken we afspraken over afkoppelen van regenwater en een betere controle op het afvalwater van de  industrie. Zo zorgen we ervoor dat de kosten over ons beheergebied eerlijk verdeeld zijn. We kijken samen naar het beste toekomstbestendige afvalwatertransportsysteem door in gesprek te blijven met elkaar en met de omgeving”.