Ondanks dat we steeds langere periodes van droogte meemaken, pompen we gemiddeld toch meer water uit Flevoland, dan erin. In Flevoland leven we namelijk op de bodem van de voormalige Zuidzee. Hierdoor hebben we een natuurlijke toestroom van water. Dit water komt uit de bodem (kwel) en onder de dijken door. Dat is ten opzichte van andere delen van Nederland best uniek! Toch is droogte door klimaatverandering een belangrijk thema voor ons als waterschap. Op deze pagina leest u wat wij doen in een droge periode en wat u zelf kunt doen.

We monitoren het waterpeil

We hebben in Flevoland dus niet snel last van watertekort. Toch monitoren wij altijd het waterpeil. Ook tussen april en oktober, de maanden waarin droogte kan voorkomen. We kijken dan of er problemen zijn met droogte, watertekort of de waterkwaliteit. Om het water in de vaarten/sloten op peil te houden, pompen we water uit het IJsselmeer de polders in. Zo zijn er meerdere maatregelen die we als waterschap in droge perioden nemen.

Omdat we in heel de provincie water kunnen inlaten, hebben we in Flevoland gelukkig veel minder snel last van langdurige droogte. Een verbod op beregening is in Flevoland bijvoorbeeld nog nooit nodig geweest.

Meetgegevens grondwaterstanden inzien

Agrariërs, gemeenten en natuurbeheerders kunnen de meetgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld om te weten hoe het staat met de vochtigheid van de bodem en hoe hoog het grondwaterpeil is, zowel in natte als droge omstandigheden. De grondwatergegevens kunnen agrariërs bijvoorbeeld helpen met het besluit of ze de gewassen wel of niet gaan beregenen. Ook kan het helpen om te weten hoe stabiel de grond is (bijvoorbeeld voor onze dijken) of te weten welke maatregelen genomen moeten worden om ergens te kunnen bouwen.

Zuinig omgaan met water 

Hoewel Flevoland niet snel een tekort aan water heeft, moeten we wel zuinig omgaan met water. Het beschikbare zoetwater in het IJsselmeer is namelijk van grote waarde voor de stabiliteit van dijken, voor landbouw, natuur en voor de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening. Ook is zoetwater nodig voor de volksgezondheid, het leefmilieu in de stad en dorpen en om bodemdaling tegen te gaan. En voldoende schoon water is nodig voor waterbedrijven om er drinkwater van te maken.

Droogtemonitor

Dit kunt u zelf doen

Dat het klimaat verandert is een feit. We krijgen steeds meer hete, droge zomers met extreme buien. Voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering is iets wat we samen moeten doen. Wilt u een steentje bijdragen? Begin dicht bij huis.

Tips voor een klimaatbestendige tuin    Waterbespaartips Vitens 

Ook interessant

 • Waterpeil in wateraanvoergebieden

  Wilt u water uit het wateraanvoersysteem gebruiken? Geef dit altijd telefonisch aan de wateraanvoermedewerker door.

 • Waterpeil in gestuwde gebieden

  Wilt u water uit een gestuwd gebied gebruiken? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor een goed waterpeil. Dat doet u door eerst water uit het lagere deel naar het hogere deel te pompen. Hoe dat precies zit, leest u op deze pagina.

 • Watertekort

  Een watertekort hebben we in Flevoland niet zomaar. Door de combinatie van verdamping, veel watergebruik en weinig regen kan zo'n tekort ontstaan. Om een watertekort te voorkomen nemen we verschillende maatregelen. Deze lees je op deze pagina.

 • Waterbeschikbaarheid

  De droge zomers van de afgelopen jaren lieten zien dat beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit niet vanzelfsprekend is. In de stad, de natuur en op het platteland zijn er wensen voor verbetering van waterbeschikbaarheid.

 • Aanleg grondwatermeetnet

  In het hele beheergebied Waterschap Zuiderzeeland ligt een grondwatermeetnet.

 • Kaarten

  Op deze pagina vindt u al onze kaarten die digitaal beschikbaar zijn. 

  Logo Waterschap Zuiderzeeland

Heeft u gevonden wat u zocht?