251 kilometer aan dijken beschermen Flevoland tegen water. Zonder dijken is er geen Flevoland! De dijkopzichters van het waterschap zorgen voor het dijkonderhoud. Hoe ziet een dijk er aan de binnenkant uit en wat moet er allemaal gebeuren? U leest het op deze pagina. 

Schoon dijkpad. Helpt u mee? 

Fietsen of wandelen en genieten van een mooi uitzicht? Dat kan op de paden langs de dijken. We zorgen er samen voor dat deze netjes blijft. Medewerkers van het waterschap maken de dijken twee tot drie keer per jaar en na een storm schoon. Goed voor de dijk en goed voor de banden van uw fiets. Heeft u onderweg veel rommel of schade aan de dijk gezien? Dan kunt u dat bij ons melden.  

Meld dijkschade of afval op de dijk

Opbouw dijken 

Pioniers hebben de dijken decennia geleden aangelegd. Zand, kleileem en aarde is de basis van de dijk. Het gras en de bestrating houden de dijk bij elkaar. En grote keien voor de dijk houden de golven tegen. Als je de dijk door de midden zou snijden, dan ziet het er zo uit: 

Flevoland beschermd tegen water 

In Flevoland hebben we 21 dijken die allemaal op elkaar aansluiten. In de Noordoostpolder zijn er 7 en in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland 14 dijken. Naast dijken beschermen ook keersluizen en coupures ons tegen hoog water. Op het kaartje kunt u zien waar ze liggen.  

Klik hier om de kaart als pdf-bestand te downloaden.

Als het golft, dan golft het goed 

Om de kracht uit een golf te halen, liggen er grote keien voor de dijken. Dit noemen we stortstenen. Vrachtschepen storten jaarlijks bijna 9000 ton aan keien/stortstenen langs de dijk.  

Een dijk van een dijk! 

De stevigheid van een dijk is belangrijk. Een dichte grasmat en goede bestrating onderaan de dijk zorgen voor deze stevigheid. Dijkopzichter van het waterschap: ‘Één losse steen kan bij een flinke golf zo losschieten. Dat wil je niet. Op de meeste plekken hebben we betonnen bestrating. Dat plaatsen we met machines. Beton is makkelijker te onderhouden dan de stukken met een basalt bestrating. Het opnieuw plaatsen van basaltstenen gebeurt met de hand. Echt vakwerk!’  

Dijk verhogen of verbreden? 

Dijken moeten aan landelijke veiligheidseisen voldoen. Zijn ze hoog genoeg en sterk genoeg? De veiligheidseisen zijn streng en dat is maar goed ook. Bij wijzigingen van de veiligheidseisen kan het zo zijn dat we een sterke dijk toch moeten verhogen of verbreden. De Drontermeerdijk is in 2021 verhoogd. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen om de IJsselmeerdijk te versterken. 

Maatregelen tijdens storm 

Harde wind en hoge golven. Tijdens een storm kan het gek gaan op de dijk. Teams met dijkwachters controleren de dijken 24 uur per dag op schade en andere afwijkingen. Openingen in de dijk kunnen we dichtzetten. Dijken die het erg zwaar te verduren hebben kunnen we met doeken extra beschermen.  

Meld dijkschade of afval op de dijk