In de komende jaren groeien de dorpen en steden in Flevoland. Het afvalwater van nieuwe huizen en bedrijven moet ook naar de afvalwaterzuivering. Hiervoor leggen we nieuwe leidingen en rioolgemalen aan. Daarnaast is het nodig om de capaciteit van bestaande rioolgemalen te vergroten. Op deze pagina kunt u lezen wat rioolgemalen doen en waarom ze zo belangrijk zijn.

Rioolgemalen pompen uw afvalwater uit uw wijk

Waterschap Zuiderzeeland beheert 70 rioolgemalen in de dorpen en steden in Flevoland. Het afvalwater dat u door uw gootsteen en toilet spoelt, moet vaak een behoorlijke afstand afleggen naar de afvalwaterzuivering. Soms wel meer dan 10 kilometer. 

Om uw afvalwater een handje te helpen, pompen rioolgemalen het afvalwater via persleidingen naar de afvalwaterzuivering. Zonder rioolgemalen zou afvalwater te lang in het riool blijven zitten. Jaarlijks verpompen onze rioolgemalen ongeveer 28 miljoen kuub afvalwater. Dit zijn 800.000 tankwagens bij elkaar!

Er zijn verschillende soorten rioolgemalen

Is er weinig afvalwater te verpompen? Dan maken we gebruik van kleine rioolgemalen. Grote rioolgemalen zijn er om afvalwater van een groter gebied te kunnen wegpompen.  

Kleine en middelgrote rioolgemalen  

Deze rioolgemalen zijn te herkennen aan een kast boven de grond. Herkenbaar in de kleuren van het waterschap zoals je op het plaatje kunt zien. In de kast zit de elektrische- en besturingsinstallatie. Onder de grond zit de natte kelder. Hier komt het afvalwater van huizen en bedrijven via riolering binnen. De vuilwaterpomp die het afvalwater uit de natte kelder verpompt staat hierin. Het afvalwater stroomt via de persleiding naar de afvalwaterzuivering. De hoeveelheid afvalwater meten we met een debietmeter in de persleiding. De debietmeter zit in een droge kelder of in de grond. Achter het rioolgemaal, in de persleiding onder de grond, zit een zogenaamde pig-lanceerinstallatie. Via deze ingang boven de grond kunnen we de persleidingen inspecteren en schoonmaken met een soort ronde spons. Om nare geuren in de omgeving te voorkomen staat er vaak naast de buitenkast een geurpaddenstoel. Hierin zitten koolfilterkorrels die gassen en geuren absorberen om de lucht te filteren.  

Grote rioolgemalen

De grotere rioolgemalen zijn te herkennen aan een gebouw boven de grond. Hierin staat de schakelkast met de elektrische- en besturingsinstallatie. Onder de grond zit een droge en een natte kelder. In de natte kelder komt het afvalwater van huizen en bedrijven via riolering binnen. In de droge kelder staan de pompen die het afvalwater uit de natte kelder verpompen. Het afvalwater gaat via de persleiding naar de afvalwaterzuivering. De hoeveelheid afvalwater meten we met een debietmeter in de persleiding. De debietmeter zit in een droge kelder of in de grond. Ook bij deze rioolgemalen is een zogenaamde pig-lanceerinstallatie in de persleiding geplaatst. Via deze ingang boven de grond kunnen we de persleidingen inspecteren en schoonmaken met een soort ronde spons. Om nare geuren in de omgeving te voorkomen staat er vaak naast het gebouw een koolfilter. Hierin zitten koolfilterkorrels die gassen en geuren absorberen om de lucht te filteren. 

Slim onderhoud

Sommige rioolgemalen zijn al tientallen jaren oud. Onderhoud is daarbij belangrijk. Dit doen we jaarlijks. Daarnaast is het nodig om rioolgemalen na ongeveer vijftien jaar te renoveren. Zo zorgen we ervoor dat ze energiezuiniger werken en weer jaren mee kunnen. We gebruiken onderdelen opnieuw waar dat kan en vernieuwen onderdelen waar nodig. Zo blijven we nu en in de toekomst op een efficiënte manier uw afvalwater wegpompen.  

Heeft u gevonden wat u zocht?