Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is samen met Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland van plan om een zonnepark langs de A6 te ontwikkelen. De eerste plannen hiervoor zijn in 2021 gedeeld. Nu start de ruimtelijke inpassing van dit project met de publicatie van het Voornemen en Voorstel voor participatie. U kunt nu reageren op deze plannen. Wilt u meer weten? Kom dan naar de informatiebijeenkomst in Lelystad.   

Waarom een zonnepark langs de A6?

In een klein land als Nederland is het vinden van ruimte voor het opwekken van hernieuwbare energie een uitdaging. Daarom is het belangrijk om alle beschikbare grond zo optimaal mogelijk te benutten. Het project A6 zon Lelystad Dronten draagt bij door de bermen van de snelweg en de dijk in te zetten voor het opwekken van zonne-energie. Het plan past in de regionale energiestrategie van de provincie.

Is dat niet een bestaand plan? 

In 2021 is een verkenning uitgevoerd. Het idee is toen in detail onderzocht. Uit de verkenning blijkt dat het mogelijk is ca. 55-75 megawatt aan zonne-energie op te wekken. Na een participatietraject is een principe-ontwerp gemaakt voor het opwekken van zonne-energie in de midden- en/of zijbermen en/of op- en afritten van de A6 en de IJsselmeerdijk. De volgende stap is het doorlopen van een procedure die uiteindelijk leidt tot vergunningen voor de aanleg van het zonnepark. Dat proces start nu. 

U kunt in de komende periode suggesties, kansen en zorgen delen

Er ligt een Voornemen en Voorstel voor participatie ter inzage. Met deze eerste stap in de procedure ziet het ministerie van EZK erop toe dat het zonnepark ruimtelijk en landschappelijk zorgvuldig wordt ingepast. Tijdens de verschillende stappen krijgt iedereen de kans om reacties te geven op de stappen. U kunt nu uw suggesties, kansen en zorgen delen. Deze worden meegenomen naar de volgende stap. Uiteindelijk komt er een projectbesluit dat het zonnepark planologisch mogelijk maakt.  

Kom naar de informatiebijeenkomst! 

Om het voorstel toe te lichten is er een informatiebijeenkomst. U krijgt informatie en kunt vragen stellen aan medewerkers van het ministerie, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland. Ook kunt u ter plekke reageren op het voorstel. De bijeenkomst is op donderdag 30 november 2023 in Hotel Van der Valk Lelystad. U kunt vrij in- en uitlopen tussen 19:00 tot 21:00 uur. Er is geen plenaire presentatie. Aanmelden vooraf is niet nodig. Parkeren kan gratis.