In 2025 gaat Waterschap Zuiderzeeland de afvalwaterzuivering in Almere verbouwen en verder verduurzamen. Dit heeft het algemeen bestuur op 26 maart 2024 besloten. De verbouwing is om meerdere redenen nodig. Almere groeit, waardoor er steeds meer afvalwater naar de zuivering komt. “Dit afvalwater van bedrijven en huishoudens willen we zo energiezuinig en goed mogelijk zuiveren. Met alle aanpassingen dragen we bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit, verkleinen van onze CO₂-uitstoot en versterken van de leefomgeving van mensen, dieren en planten in Almere”, zegt Jo Caris, heemraad van Waterschap Zuiderzeeland.   

Aanpak verouderde en versleten installaties

De zuivering in Almere is in de jaren zeventig gebouwd. Door de jaren heen zijn verschillende aanpassingen uitgevoerd en uitbreidingen gedaan. Inmiddels is de grootste zuivering van Flevoland toe aan een opknapbeurt. Vooral de installaties die het slib verwerken zijn versleten en verouderd. Slib bestaat uit water en bacteriën die afvalstoffen uit afvalwater hebben opgegeten. Door de installaties in het slibproces te vervangen kan de zuivering weer jaren vooruit. Daarnaast plaatsen we een extra slibcentrifuge die water uit het slib haalt.  

Vergroten capaciteit  

We moeten meer afvalwater kunnen zuiveren. Anders kan Almere niet verder groeien. Voor deze extra capaciteit gaan we een nabezinktank die nu niet in gebruik is, ombouwen naar een voorbezinktank. Op die manier kunnen we aan de voorkant van het zuiveringsproces vuil uit afvalwater afvangen. Met deze aanpassing vergroten we de zuiveringscapaciteit van afvalwaterzuivering Almere voor circa 30%. Hierdoor kunnen ongeveer 40.000 nieuwe woningen op de riolering aansluiten.  

Verbeteren kwaliteit gezuiverd water

Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk. Caris: “Daarom zoeken we altijd naar oplossingen om de kwaliteit van gezuiverd water te verbeteren. Het blijkt dat doseren van biologische poederkool een effectieve methode voor het verwijderen van microverontreinigingen is. Vier zuiveringen in Nederland gebruiken deze techniek die onder andere medicijnresten en PFAS uit het afvalwater haalt. We verwachten dat dit vanuit de Europese richtlijn stedelijk afvalwater pas in 2035 verplicht is voor grote zuiveringen. Toch vinden we het belangrijk om nu stappen te zetten om microverontreinigingen uit afvalwater te verwijderen. Op dit moment is deze techniek het meest kostenefficiënt.”  

Duurzame oplossingen voor opwekken energie

“De renovatiewerkzaamheden combineren we met aanpassingen die de zuivering in Almere verduurzamen. Met de nieuw te bouwen slibvergistingsinstallatie Ephyra® kunnen we biogas produceren. Dit doen we al op de zuivering in Tollebeek en werkt goed. Het geproduceerde biogas werken we op naar groengas en groene CO₂. Het groengas leveren we aan het gasnet voor huishoudelijk gebruik. We onderzoeken op welke wijze het groene CO₂ voor de glastuinbouw in Flevoland gebruikt kan worden. Dit draagt bij aan onze doelstelling om een klimaatneutraal waterschap te zijn. En het bevordert de voorzieningen voor duurzame energie in de regio.” 

Vergroten biodiversiteit

Het waterschap werkt zo duurzaam mogelijk en kijkt actief waar dingen anders of beter kunnen. “Biodiversiteit is één van de belangrijke speerpunten op het gebied van duurzaamheid. In het beheer van onder andere onze zuiveringen houden we rekening met de leefomgeving van planten en dieren. Op de zuivering in Almere gaat het om aanpassingen zoals een sedumdak, nestkasten voor vogels en vleermuizen, gevelbegroeiing voor insecten en aanplant van bomen en struiken.”