Tijdens het zuiveren van afvalwater komt slib vrij. Dit zijn vuildeeltjes met bacteriën. Deze bacteriën zijn nuttig voor het zuiveringsproces, omdat ze het vuil in afvalwater opeten. Hierdoor vermenigvuldigen de bacteriën zich in het zuiveringsproces. Er komt dus slib bij. Een deel van het slib met bacteriën gebruiken we opnieuw in het zuiveringsproces. Het overige deel verwerken we. Hoe we dat doen, kunt u op deze pagina lezen.  

Hoe werkt het?

Voordat slib naar een afvalverwerker gaat, halen we er eerst energie uit. In onderstaand plaatje kunt u zien hoe dat werkt. In de tekst leest u een toelichting op het plaatje.  

In dit plaatje zie je hoe slib wordt verwerkt. Bekijk de uitleg in deze pdf.

1. Slib indikken

In het primair slib uit de voorbezinktank en het retourslib uit de nabezinktank zit nog veel water. Om water uit het slib te halen, dikken we het slib in. Dit doen we op twee verschillende manieren. Namelijk met een tank waarbij het water door de zwaartekracht eruit gaat. Of mechanisch met een bandindikker. Door het slib over een bandindikker te laten stromen, laten we het water eruit lekken. Beide technieken noemen we indikken. Het water gaat terug naar de beluchtingstank. Het ingedikte slib gaat naar de slibgistingstank.  

2. Slibgistingstank  

In de slibgistingstank produceren we biogas. Dit doen we met een slimme techniek dat Ephyra® heet. Het slib verwarmen we tot zo’n 37 graden en blijft in beweging door intensief te roeren. Zo ontstaat de ideale omgeving voor bacteriën om biogas te produceren. In de Ephyra® slibgistingstank blijft het maximaal 7 dagen. Daarna gaat het naar de tweede slibgistingtank waar het slib zo’n 8 dagen blijft. Na 15 dagen is een groot deel van het organische slib omgezet naar biogas. Biogas bestaat voor een groot deel uit methaangas en dat lijkt erg op aardgas. Van het biogas maken we elektriciteit en warmte. Het slib gaat uit de slibgistingstank naar de slibontwatering. 

3. Elektriciteit en warmte

Het biogas verbranden we in een warmtekrachtkoppeling waarmee het waterschap elektrische energie opwekt. Bij de verbranding van biogas ontstaat ook warmte. Met de warmte die bij de gasmotor vrijkomt, verwarmen we de slibgistingstank en de gebouwen van de afvalwaterzuivering. Met de warmte en opgewekte elektriciteit kunnen we vaak volledig in de eigen energiebehoefte voorzien. Een enorme verandering: een eeuw geleden ging veel rioolwater nog ongezuiverd de sloot in. Nu produceert het waterschap zelf elektriciteit en warmte. En dit bespaart weer fossiele brandstof. 

4. Slibontwatering

Bij deze stap halen we het meeste water uit het slib. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met een centrifuge die met 3600 omwentelingen per minuut het water uit het slib slaat. Het water uit het slib gaat terug naar de beluchtingstank. Na deze behandeling gaat het ontwaterd slib naar de slibsilo voor tijdelijke opslag. Vrachtauto’s halen het slib bij de zuivering op en brengen het naar slibverwerkingsbedrijven.

Heeft u gevonden wat u zocht?