Eind oktober start Waterschap Zuiderzeeland met baggeren en onderhoud aan beschoeiingen in Zeewolde. Met baggeren graven we slib uit de grachten en tochten, zodat er meer ruimte voor water is. Dit is goed voor het waterleven. Naast baggeren vervangt het waterschap ook de beschoeiing (houten palen & plankjes van de gracht). De werkzaamheden duren tot eind februari 2023.

Waar in Zeewolde gaan de werkzaamheden plaatsvinden?  

In Zeewolde baggert de aannemer de grachten in de stedelijke kern en de tochten bij het Trekkersveld. Wilt u weten waar we exact aan het werk gaan? De kaart vindt u hier(externe link).

Omwonenden kunnen wat overlast ervaren  

Bij onze werkzaamheden horen veel transportbewegingen. De bagger moet bijvoorbeeld met trekkers of vrachtwagens weggereden worden. Wij proberen natuurlijk de overlast zoveel mogelijk te beperken. We werken daarom tussen 07.00 en 19.00 uur, en houden waar mogelijk rekening met de omgeving.   

Iedereen wordt geïnformeerd  

Aanwonenden krijgen een brief met informatie. Voor hen, maar ook voor alle bewoners van Zeewolde is op onze website ook meer informatie te vinden over ons werk.