Onlangs kon u lezen dat wij zijn begonnen met de renovatie van rioolgemaal 157 in Zeewolde. Maar dat is niet het enige gemaal dat wij renoveren! Ook gemaal 185 Trekkersveld II krijgt een flinke opfrisbeurt. Vanaf 30 mei vervangen we pompen, leidingwerk, afsluiters en de besturingsinstallatie. De renovatie duurt drie weken. In dit nieuwsbericht vertellen u graag wat we precies gaan doen. 

Waarom renoveren we?  

Het rioolgemaal pompt het afvalwater van het industrieterrein Trekkersveld II naar de afvalwaterzuivering (AWZI) in Zeewolde. Op de afvalwaterzuivering wordt het afvalwater vervolgens gezuiverd. Om te garanderen dat het rioolgemaal ook in de toekomst goed zal functioneren, is renovatie van het rioolgemaal nodig. Aannemer Mous Waterbeheer realiseert de renovatie van het rioolgemaal.  

 Voor de veiligheid zetten we het werkterrein af met bouwhekken   

Het rioolgemaal ligt naast de Industrieweg Vanwege de graafwerkzaamheden zetten wij het werkterrein af. Het verkeer zal enige hinder ondervinden bij het in – en uit rijden van bouwverkeer.  We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.  

Bedrijven kunnen afvalwater blijven afvoeren 

Tijdens de werkzaamheden blijven we het afvalwater van het bedrijventerrein afvoeren naar de afvalwaterzuivering. De aannemer plaatst tijdens een deel van de werkzaamheden een tijdelijke pompinstallatie. Op deze manier kan de aannemer veilig in de natte kelder van het rioolgemaal werken. Op een aantal momenten moet het rioolgemaal helemaal uit bedrijf worden genomen. Op die momenten voeren we het afvalwater met tankwagens af. 

Werkzaamheden tijdens de renovatie  

Bent u nieuwsgierig wat wij de komende drie weken precies gaan doen? Het is wat technisch, dus we proberen het hier zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen.   

Het rioolgemaal bestaat uit een schakelkast en een natte kelder. In de schakelkast is de elektrische installatie en de besturingsinstallatie geplaatst. Deze worden compleet vervangen en gemoderniseerd. Onder de grond zit de natte kelder van het rioolgemaal. Hier stroomt het afvalwater binnen. Het afvalwater wordt in de natte kelder gebufferd en dat pompen we naar de afvalwaterzuivering (AWZI) in Zeewolde. We vervangen de beide vuilwaterpompen, het complete leidingwerk en afsluiters in de natte kelder. In de grond achter het rioolgemaal ligt de persleiding waar het afvalwater doorheen wordt gepompt. In de persleiding vervangen we twee afsluiters en een stuk van de persleiding. Ook plaatsen we een debietmeting en vervangen we de pig-lanceerinrichting waarmee het makkelijk wordt om de persleiding te kunnen reinigen met een foampig. Na de renovatie wordt de persleiding ook gereinigd met een foampig.   

Meer informatie over het zuiveren van afvalwater: www.zuiderzeeland.nl/zuiveren-van-afvalwater

Rioolgemaal 185 Zeewolde
Rioolgemaal 185 Zeewolde