Dinsdag 25 oktober 2022 heeft het algemeen bestuur (Algemene Vergadering) van Waterschap Zuiderzeeland besloten om te starten met de planuitwerkingsfase van project Versterking IJsselmeerdijk. Daarbij is ook het geld voor deze nieuwe fase beschikbaar gesteld. De verkenningsfase is afgerond met een zogenaamde ‘Voorkeursbeslissing’. Deze houdt in dat de dijk duurzaam wordt versterkt door de aanleg van een vooroever over circa 10 km. De overige 7 km wordt versterkt door klassieke dijkversterkingsmaatregelen, zoals dijkverhoging en vervanging van de buitendijkse dijkbekleding. 

Voorkeursbeslissing markeert het eind van de verkenningsfase

Waterschap Zuiderzeeland versterkt de IJsselmeerdijk in de periode 2020-2028. Deze dijk tussen Lelystad en de Ketelbrug is nu sterk genoeg, maar voldoet niet aan de nieuwe veiligheidseisen. Van 2020 tot en met 2022 is de verkenningsfase uitgevoerd met als resultaat de Voorkeursbeslissing voor de versterking van de dijk. Deze is begin oktober vastgesteld door het college van Dijkgraaf en Heemraden. De voorgestelde dijkversterking in de Voorkeursbeslissing maakt de IJsselmeerdijk weer volledig waterveilig met het oog op de toekomst, draagt bij aan biodiversiteit en recreatie en is het meest voordelige alternatief.
 

Met het HWBP maken waterschappen en het Rijk Nederland waterveilig

De versterking van IJsselmeerdijk is onderdeel van de gezamenlijke opgave die de waterschappen en het Rijk hebben om Nederland in 2050 waterveilig te maken: het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met hulp van het HWBP, andere experts en de omgeving onderzoekt Waterschap Zuiderzeeland hoe de dijk het beste kan worden versterkt. Daarbij kijkt het waterschap ook naar innovatieve en duurzame oplossingen. Het doel is een robuuste en duurzame dijk die past in de omgeving en makkelijk te onderhouden is.

Kijk voor meer informatie op www.zuiderzeeland.nl/ijsselmeerdijk.