Waterschap Zuiderzeeland start met de verkenning voor de versterking van de IJsselmeerdijk. Op deze webpagina leest u waarom deze versterking nodig is, hoe groot onze opgave is, wat wij in deze fase gaan onderzoeken en hoe wij omgaan met uw vragen, suggesties en ideeën. Samen met de omgeving komen wij tot het beste plan voor de IJsselmeerdijk.

De versterking van IJsselmeerdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma - HWBP, waarmee de waterschappen en het Rijk Nederland waterveilig maken.

De IJsselmeerdijk

De ruim 17 kilometer lange IJsselmeerdijk loopt van de Houtribdijk bij Lelystad noordwaarts naar de Ketelbrug, die de Flevopolder verbindt met de Noordoostpolder.

Meedenken en meedoen

Hoe wij de dijk het beste kunnen versterken, zijn we aan het onderzoeken. Daarbij betrekken we de omgeving voor ideeën en mogelijkheden om samen te werken. En we kijken ook naar innovatieve en duurzame oplossingen. In ons Startdocument en onderaan deze webpagina leest u hoe u met ons mee kunt denken en hoe u uw ideeën en suggesties kunt indienen.

Planning

StartfaseVerkenningsfase PlanuitwerkingsfaseRealisatiefase
Plan van Aanpak VerkenningStart Verkenning KennisgevingBesluit Voorkeurs-beslissing (VKB)Uitwerking VKB naar definitief ontwerp en ProjectbesluitStart werkzaamheden en oplevering robuuste en duurzame dijk
juni 2020sept. 2020okt. 2022nov. 2022 - apr. 20252025 - 2028

Onze opgave

We weten nog niet precies hoe groot de opgave is, maar een forse opgave is wel zeker. Dit maken we in de verkenning concreter. We moeten sowieso de bekleding aanpakken, naar verwachting in combinatie met een dijkverhoging.

Klik hier voor grotere afbeelding.

De aanpak

We gaan voor een sobere en doelmatige versterking, met speciale aandacht voor duurzaamheid (CO2-reductie, minder gebruik primaire grondstoffen en toename biodiversiteit), publieksparticipatie en enkele gerichte innovaties.

Klik hier voor grotere afbeelding.

Overige algemene informatie

Versterking IJsselmeerdijk maakt deel uit van de landelijke HWBP-aanpak, zie website. Het Plan van Aanpak (bijlagen op aanvraag beschikbaar) en het Startdocument (korte samenvatting van de aanpak) beschrijven de verkenningsfase. Het iReport geeft een goed overzicht van de verkenningsfase. Deze fase is beëindigd met de Notitie Voorkeursbeslissing en het PlanMER.

Nieuwsbrief Versterking IJsselmeerdijk

Wilt u de nieuwsbrief Versterking IJsselmeerdijk ontvangen, schrijf u dan in via onderstaande link:

Inschrijven nieuwsbrief Versterking IJsselmeerdijk

Overzicht nieuwsbrieven:

Contact of afspraak maken

Heeft u vragen, suggesties, ideeën, wensen of zorgen, dan kunt u deze mailen naar ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl. Of sturen naar Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad, onder vermelding van Versterking IJsselmeerdijk.

Voor het aanvragen van een gesprek of als u ons wilt bellen, kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Marjolein de Groot via 0320 274 911 of ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?