Waterpeil omhoog vanwege tropische temperaturen

Wat een warmte he! Voordat wij zelf lekker neerstrijken aan het Flevolandse water, verhogen we eerst het waterpeil met 10 cm. Dat doen we in het hoger gelegen deel in de Noordoostpolder. In Oost- en Zuid Flevoland hebben we dit afgelopen week al gedaan. Door het warme weer heeft de natuur en het gewas op het land namelijk meer water nodig. Zo blijft er genoeg water voor agrariërs, sport- en natuurterreinbeheerders en particulieren.

Het waterpeil verhogen we op verschillende manieren  

In de Noordoostpolder komt water via inlaten en hevels het gebied in. Deze hevels en inlaten staan bijna allemaal aan de oostkant van de Noordoostpolder. Die ligt namelijk hoger ten opzichte van het westelijke deel. Met name aan de oostkant van de Noordoostpolder is er in droge perioden weinig kwel. Kwel is water dat van nature uit de grond naar boven komt. Dit komt doordat de polders veel lager liggen dan het water dat Flevoland omringt. In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland pompen we minder water uit. Doordat we meer water in het gebied vasthouden, kunnen we het waterpeil in de Lage en Hoge Vaart verhogen.

Zuinig omgaan met water blijft belangrijk, ook voor u 

In Flevoland hebben we niet snel een tekort aan water. Toch moeten we er zuinig mee omgaan, of het nou uit de kraan komt of uit de sloot. Het beschikbare zoetwater in het IJsselmeer moeten we delen met een groot gebied rondom het IJsselmeer. Dit is bijvoorbeeld nodig voor de landbouw, natuur en om dijken stabiel te houden. Maar ook drinkwaterbedrijf Vitens heeft voldoende schoon water nodig om er drinkwater van te maken. Vitens vertelt je precies hoe je slimmer met ons drinkwater kunt omgaan. 

We houden het waterpeil in de vaarten hoger zolang dit nodig is  

Naast het beschikbaar houden van water voor bijvoorbeeld beregening, is een hoger waterpeil is goed voor de waterkwaliteit. De temperatuur van het water stijgt dan minder snel. Als we het waterpeil weer met 10 centimeter laten zakken, laten we dit u weten via onze website, Facebook en Twitter.  

Wilt u de hoogte blijven van de veranderende waterstand in de vaarten?   

U kunt dan een e-mail sturen naar smsmeldingen@zuiderzeeland.nl. U ontvangt dan een sms bij wijzigingen van het waterpeil.   

Bij vragen kunt u 24 uur per dag bellen met ons waterschap 

U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 0320 274 911.  

Ook interessant