Een consortium van circa 600 partijen, waaronder waterschap Zuiderzeeland, gaat via het Groeiplan Watertechnologie 342 miljoen euro investeren in de ontwikkeling, groei en export van de watertechnologiesector. Het kabinet heeft op 24 februari 2023 besloten dit initiatief definitief te steunen met 135 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. 

Waterschap Zuiderzeeland bracht drie projecten in het groeifondsvoorstel in. De eerste twee projecten gaan over het verbeteren van de waterkwaliteit door een innovatieve nazuiveringsstap toe te passen. Beide projecten zitten nu nog in de pilotfase. Het gaat hier over de technologie DEX-filter. Hiermee kunnen micro-verontreinigingen en PFAS uit het gezuiverde rioolwater worden gehaald. De pilot is inmiddels op AWZI Lelystad opgestart.  

De tweede technologie gaat over het concept BioPhree. Met deze technologie kan fosfaat tot zeer lage concentraties uit het gezuiverde rioolwater worden gehaald en teruggewonnen.  

Het derde project betreft de voortgang van het Waterlab. Een samenwerking vanuit het SAF (Waterschap Zuiderzeeland en de Flevolandse gemeenten). Samen zoeken we naar innovatie oplossingen. Dit doen we met het bedrijfsleven dat voor uitdagingen staan die gerelateerd zijn aan water.  

“Wij zijn erg blij met deze toekenning en we zetten ons maximaal in om een goede bijdrage te leveren in deze samenwerking en om uiteindelijke de genoemde eigen projecten te realiseren. Dit is een enorme opsteker voor de watertechnologie sector en uiteindelijk de waterkwaliteit”, aldus Wouter Slob, secretaris directeur van Waterschap Zuiderzeeland.  

Een totale investering van 342 miljoen 

De potentie van de watertechnologiesector is groot. Nederlandse onderzoeksinstellingen ontwikkelen technologie. Bedrijven ontwikkelen producten, processen en diensten die bijdragen aan het oplossen van de waterschaarste en het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland en wereldwijd. De waterschappen verbeteren de waterkwaliteit door het toepassen van deze nieuwe technologie, producten en processen en diensten en dragen daarmee ook bij aan het oplossen van de waterschaarste. Door de toegekende groeifondsaanvraag wordt er de komende 10 jaar ruim 342 miljoen euro geïnvesteerd in de watertechnologiesector. Naast de 135 miljoen uit het Nationaal Groeifonds, draagt de publieke sector 101 miljoen bij en komt er 106,5 miljoen vanuit de private sector. 

Ongekende samenwerking 

Binnen het groeiplan Watertechnologie werken  maar liefst 600 partijen samen, waaronder 500 bedrijven, onderzoeksinstellingen, 5 waterschappen, drinkwaterbedrijven, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, provincies, gemeenten en enkele NGO (niet gouvernement organisaties, belangenbehartigers). De vijf samenwerkende waterschappen Oost-Nederland vormen, samen met Wetsus, KWR, STOWA (stichting onderzoek waterschappen), Wateralliance en TKI Watertechnologie, de initiatiefnemers van dit plan. 

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën waarmee eenmalig projecten worden gefinancierd die bijdragen aan duurzame economische groei in Nederland.