Helaas komt blauwtong ook in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland voor. Pachters van onze gronden melden dat iedere dag schapen sterven aan dit virus. De pachters letten daarom zelf extra goed op. Toch kan het zijn dat voorbijgangers dode schapen zien liggen, bijvoorbeeld op een van de Flevolandse dijken. Als u een dood schaap ziet liggen, meld dit dan bij ons.

Blauwtong is een niet-besmettelijke virusziekte

Dit virus komt voor bij schapen en andere herkauwers, zoals runderen en geiten. De belangrijkste besmettingsroute is de beet van vliegjes (knutten) die besmet zijn met het blauwtongvirus. Zieke dieren kunnen elkaar niet direct besmetten en de ziekte is niet besmettelijk voor mensen.

Meld dode dieren bij ons

Als u een dood schaap ziet liggen (op rug of zij), neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen via 0320 274 911 of een melding maken via dit formulier: Dode dieren melden | Waterschap Zuiderzeeland.