Het kan maar zo zijn dat u volgende week veel auto’s van Waterschap Zuiderzeeland ziet rondrijden in de Noordoostpolder. Van 12 tot en met 19 juni controleren onze medewerkers namelijk de septic tank op 275 adressen.

Een groot deel van de woningen in het buitengebied van Flevoland is niet aangesloten op de riolering maar op een septic tank

Het huishoudelijk afvalwater, water dat komt van bijvoorbeeld het toilet en de douche, uit deze woningen stroomt voor een groot deel via een septic tank in de sloot. Een septic tank is een waterzuiveringssysteem waarin het afvalwater wordt gezuiverd door bezinking. Het waterschap controleert de werking en het onderhoud van de septic tanks in het buitengebied. Daarmee zien wij toe op een goede waterkwaliteit van het oppervlaktewater.

Heeft u vragen?

Stel ze door een e-mail te sturen naar waterprocedures@zuiderzeeland.nl