Na het zuiveren van afvalwater blijft slib over. Dit is afval, dat verbrand wordt in afvalverbrandingsinstallaties. Dankzij Ephyra® kunnen we dat terugdringen. En er bovendien biogas uit winnen. 

Landelijk gaat het om 1,5 miljoen ton slib per jaar. Hoe meer we dat kunnen terugdringen, hoe beter.