Voor het zuiveren van afvalwater hebben wij vier speerpunten.  

  1. Het beter zuiveren van afvalwater.  
  2. De uitstoot van broeikasgassen verminderen.  
  3. Terugwinnen van grondstoffen  
  4. Het verminderen van slib.  

Op deze pagina leest u hoe we dat doen.  

Verbeteren zuiveren afvalwater

We willen afvalwater steeds beter zuiveren, omdat dit bijdraagt aan een goede waterkwaliteit. Huishoudens en bedrijven gebruiken dagelijks stoffen die door wassen, douchen, productie en dergelijke in afvalwater terechtkomen. Fosfaat, medicijnresten, brandvertragers, weekmakers enzovoorts. We kunnen door technische ontwikkeling steeds meer stoffen in het afvalwater meten. De techniek om deze stoffen uit het afvalwater te verwijderen, worden landelijk ontwikkeld. Waterschap Zuiderzeeland richt zich op twee onderzoeken. Namelijk op de verwijdering van microverontreinigingen met het DEX-filter en naar de verwijdering van fosfaat met de Biophree techniek

Verminderen uitstoot broeikasgassen

De uitstoot van broeikasgassen hebben effect op het weer in Nederland (klimaat). Om het klimaat minder snel te laten veranderen, is het belangrijk om de uitstoot van broeikasgassen te verkleinen. De zuiveringen hebben een belangrijk aandeel in de totale broeikasuitstoot van Waterschap Zuiderzeeland. Om afvalwater te zuiveren heb je namelijk veel energie en hulpstoffen nodig. Ook komt bij het zuiveringsproces lachgas vrij. Met een landelijk meetnet gaan we nu in kaart brengen hoeveel dit is. Pas daarna kunnen we bepalen wat we kunnen aanpassen om deze uitstoot te verminderen. De doelstellingen voor het gebruik en opwekken van energie kunt u lezen op de pagina Energiestrategie.  

Terugwinnen en hergebruik van grondstoffen

Grondstoffen worden schaars en natuurlijke hulpbronnen staan onder druk. We kijken daarom altijd of we bij renovaties materialen opnieuw kunnen gebruiken. Ook in afvalwater zitten stoffen die we als maatschappij opnieuw kunnen gebruiken. Hiervoor moeten we eerst deze stoffen uit afvalwater halen. Dit noemen we terugwinnen van grondstoffen. Denk aan het terugwinnen van cellulose of struviet. 

Collega's Henry en Babette met cellulose.

Verminderen slib (afval)

De bacteriën die het vuil uit het afvalwater opgegeten hebben, noemen we slib. In het slib zit nog veel water. Het deel dat we niet meer opnieuw kunnen gebruiken, willen we zo goed mogelijk verwerken. We willen zoveel mogelijk water en energie uit het slib willen halen Zo houden we min mogelijk slib/afval over en kunnen we de energie gebruiken. Slibvergisters halen energie uit het slib in de vorm van biogas. Om meer water uit slib te kunnen halen, doen we mee met het landelijke onderzoek naar de TORWASH techniek.  

Samenwerken aan verbeteringen

Het delen van kennis en kunde vinden we heel belangrijk. Daarom werken we met verschillende partijen samen. Zo werken we aan het verbeteren we de afvalwaterketen. Denk aan de samenwerking met Aqualysis voor de laboratoriumanalyses. De samenwerking met de STOWA en Waterlab voor landelijk onderzoek. Maar ook met de provincie en gemeenten (SAF) voor het beheer van het rioolstelsel en onder andere kleinschalige zuiveringen. 

Heeft u gevonden wat u zocht?