Volgende week start de aannemer met maaiwerkzaamheden in Zeewolde. Daar wordt op meerdere plekken het talud (oever van een sloot) gemaaid. Afhankelijk van het weer duren de maaiwerkzaamheden tot en met week 30.

We maaien de rietkragen en wateren in het dorp. Dit doen we in samenwerking met de gemeente. De meeste sloten en vijvers zijn eigendom van de gemeente. Het waterschap doet daar het onderhoud. We maaien om water goed door te laten stromen wat zorgt voor een betere waterkwaliteit. Ook maaien we voor de ecologie en voor beleving en recreatie. Waar we maaien, overleggen we met de gemeente en de omgeving, zoals de vis- en roeivereniging.

De gemeente maait het 'groen' -zoals het gazon- en snoeit struiken en bomen.

We maaien alleen waar het nodig is

Dat betekent dat we maaien voor de aan- en afvoer van water. Als er te veel begroeiing staat, kan het water niet vrij doorstromen. Dan is er een grotere kans op wateroverlast of juist droogte.

We laten ook stukken riet staan voor de natuur. Die stukken noemen we riethorsten. De riethorsten helpen vogels, vissen en amfibieën om een beschut plekje te vinden. Ieder jaar staan de riethorsten ergens anders in het water om struiken en verruiging (een teveel aan snelgroeiende planten) te voorkomen.

Er zijn locaties waar we nu niet maaien, die worden aankomend najaar gemaaid.

We maaien de onderwaterplanten zo min mogelijk

We laten de waterplanten groeien als deze goed zijn voor de waterkwaliteit. Maaien heeft grote impact op het onderwaterleven en de kwaliteit van het water.

We werken bij het beheer en onderhoud van het watersysteem volgens de Wet Natuurbescherming

Dat houdt onder andere in dat we een zorgplicht hebben. Dit staat in de gedragscode(externe link), waarin ook beschermde plant- en diersoorten zijn vastgelegd.

Heeft u vragen over het maaien in uw buurt?

Neem dan contact met ons op.