Soms loopt een weg dwars door een dijk heen. In Flevoland is een weg door de Oostvaardersdijk in Lelystad en op Urk zijn drie doorgangen in de Zuidermeerdijk. Dit noemen we coupures. Bij extreem hoge waterstanden kan Waterschap Zuiderzeeland deze doorgangen afsluiten met balken. Hoe zien ze eruit en wanneer moeten deze dijkopeningen gesloten zijn? 

Wat is het verschil tussen dijken en waterkeringen? 

We hebben het vaak over dijken. Ze bestaan onder andere uit zand en klei met gras en houden het water tegen. Een dijk is een type waterkering. Er zijn ook andere type waterkeringen. Dit kan bijvoorbeeld een muur, glas of een stalen wand zijn die het water tegenhoudt. Ze kunnen in de dijken staan, maar ook in gebouwen.  Een coupure is dus een waterkering.  

Ook bewoners op Urk en Lelystad zijn tijdens stormen veilig 

Aluminium schotbalken liggen standaard klaar naast de coupures. Bij hoog water takelt een kraan de balken in de openingen. Twee bovenop elkaar. De lengtes zijn afhankelijk van de openingen. Zo zijn er op Urk doorgangen van 3,72 meter, maar ook van 7,20 meter. Deze openingen zij bij de ‘oude’ Rabobank, twee bij de ‘oude’ SNS Bank en nog een bij de doorgang van de scheepswerf Balk. In Lelystad ligt de coupure in de Oostvaardersdijk vlakbij gemaal Wortman.

We sluiten de coupures bij een waterstand van +0,90 NAP 

Dit zijn getallen in meters. Als de openingen gesloten zijn dan is de hoogte van de dijk tussen de +2,60 NAP en +3,00 NAP. Samen met de stalen damwanden die ook in de muren van de gebouwen staan, houdt dit het water tegen. Een geruststellend idee dat (mocht het zover komen) de openingen dicht kunnen. De gemiddelde waterstand in het IJsselmeer bij normale weersomstandigheden in de winter is trouwens -0,40 NAP. 

Als de coupures gesloten zijn, is verkeer niet mogelijk  

Dit geldt voor het verkeer tussen de Klifkade en de Klifweg op Urk. Veiligheid van alle inwoners gaat boven alles! Zodra het waterpeil weer zakt halen we de coupures er weer uit en is verkeer weer mogelijk.   

Jaarlijks testen 

Ieder jaar testen we of de schotten nog van goede kwaliteit zijn om water tegen te houden. Samen met de aannemer plaatsen we de schotten in de dijkopening. Zo kunnen we snel zien of alle materialen passen en goed werken.