Kom hier meer te weten over Hoogwater op het schoolplein, Waterwise, Waterleerpad, school- en technasium opdrachten.

  • Regelmatig worden wij benaderd door leerlingen die een project doen of werkstuk aan het maken zijn over bijvoorbeeld de rioolwaterzuivering of een gemaal.
  • Wat is er mooier dan iemand die bevlogen vertelt over zijn werk en daarmee gelijk kennis overdraagt en leerlingen weet te inspireren?
  • Bij Waterschap Zuiderzeeland hebben wij regelmatig vraagstukken waar we niet aan toe komen of waarbij we hulp nodig hebben.
  • WaterWise is een digitale lesmodule over waterbeheer in Nederland. De lesmodule is bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.  Op WaterWise ontdekken leerlingen alles over waterbeheer in hun buurt en de rol van de waterschappen.
  • Hoogwater op het schoolplein is een gratis lespakket om middelbare scholieren (3e klas havo/vwo) aan het denken te zetten over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van overstromingen.
  • In Nederland kunnen we niet om water heen. Het is van levensbelang. We moeten er dan ook goed mee omgaan. Tijdens het Waterleerpad maken leerlingen van het voortgezet onderwijs kennis met Waterschap Zuiderzeeland en de rol van water.

Heeft u gevonden wat u zocht?