In Almere wordt elke dag 36 miljoen liter afvalwater geproduceerd. Zeventig jaar geleden ging het afvalwater nog zo de sloot in. Tegenwoordig zuiveren we het afvalwater met afvalwaterzuiveringen. Ook wel AWZI’s genoemd. In Flevoland hebben we er vijf. Hoe we die miljoenen liters afvalwater precies zuiveren? Dat ziet u nu via onze nieuwe VR Tour!

Bij onze zuiveringen kun je niet zomaar naar binnenlopen. Dus plof op de bank en bekijk hoe uw afvalwater stap voor stap gezuiverd wordt. U ziet bijvoorbeeld hoe groot de leidingen zijn die het afvalwater naar de zuivering brengen. Maar ook hoe we doekjes en plastic eerst uit het afvalwater filteren.   

VR Tour afvalwaterzuiveringsinstallatie Almere

Als waterschap willen we afvalwater steeds beter zuiveren

Huishoudens en bedrijven gebruiken dagelijks stoffen die door wassen, douchen, productie en dergelijke in afvalwater terechtkomen. Fosfaat, medicijnresten, brandvertragers, weekmakers enzovoorts. Dit noemen we microverontreinigingen. De technieken om dit soort stoffen uit afvalwater te halen zijn in ontwikkeling en worden gelukkig steeds beter. 

Verbouwing AWZI Almere

In 2025 gaan we de afvalwaterzuivering in Almere verbouwen. Dit doen we om drie redenen.  

  • We moeten ervoor zorgen dat we meer afvalwater kunnen zuiveren, omdat Almere groeit.  
  • We willen microverontreinigingen, zoals medicijnresten verwijderen met een extra stap in het zuiveringsproces.  
  • We willen het zuiveringsproces verduurzamen. Hiervoor willen we het restproduct van het zuiveringsproces, het zuiveringsslib, vergisten. Hierdoor ontstaat biogas. Dit biogas willen we opwerken naar aardgaskwaliteit (groengas). Het vrijkomende CO₂ wordt vervloeid (groene CO₂).

Afvalwater: de route van afvoer naar sloot

Een eeuw geleden ging het afvalwater uit huishoudens nog de sloot in. Gelukkig gaat dat tegenwoordig anders! Het afvalwater dat u wegspoelt via afvoerputjes, gootsteen en toilet stroomt via rioolgemalen en persleidingen naar de afvalwaterzuivering. Na zuivering stroomt het water de Flevolandse vaarten in.

Lees hoe wij afvalwater zuiveren