Training 'Bestuurlijk actief bij Waterschap Zuiderzeeland afgerond

De afgelopen weken hebben 30 enthousiaste en gemotiveerde cursisten de training ‘Bestuurlijk actief bij Waterschap Zuiderzeeland’ gevolgd. De training werd samen met ProDemos gegeven aan potentieel kandidaat bestuurders.

De cursisten zijn op interactieve wijze geïnformeerd over o.a. de taken en rollen van het waterschap, van het algemeen bestuur, over de bevoegdheden, de procedures, de waterschapsfinanciën en de besluitvorming binnen het waterschap. De cursus werd afgelopen dinsdag afgesloten met het bijwonen van de AV-vergadering, met aansluitend een excursie door ons beheergebied.

De opzet en inhoud van de cursus was dusdanig dat potentieel kandidaten en geïnteresseerden hun verwachtingen konden vormen over wat het betekent om bestuurder te zijn. Van de cursisten hebben we hele positieve reacties ontvangen over deze training.

De waterschapsverkiezingen worden in maart 2019 gehouden.