Het college van Dijkgraaf en Heemraden (DenH) bestaat uit een dijkgraaf en vier heemraden, aangevuld met de secretaris-directeur. Zij vormen het dagelijks bestuur van het waterschap.

De leden hebben onderling de portefeuilles en projecten verdeeld. DenH vergadert eens per twee weken. Deze vergaderingen zijn besloten. De tijdens deze vergaderingen genomen besluiten worden vastgelegd in openbare besluitenlijsten. De meest recente vindt u hieronder.

Neem contact met ons op voor oudere besluitenlijsten.

Een vergroting van de portefeuilles kun je hier bekijken.

In het Bestuursprogramma 2019-2023 is de koers van Waterschap Zuiderzeeland voor deze bestuursperiode vastgelegd. De hoofdlijn van het Bestuursprogramma 'Water beweegt ons' is weergegeven in een filmpje.

Heeft u gevonden wat u zocht?