In de grond liggen heel wat leidingen en kabels. Ook persleidingen. Hier stroomt uw afvalwater doorheen. In Flevoland ligt er 250 kilometer aan persleidingen onder de grond. Ondanks dat ze onder de grond liggen, is het belangrijk om deze persleidingen goed te onderhouden of soms te vervangen. Op deze pagina leest u hoe persleidingen er uitzien en wat we precies doen. 

Samen met de gemeente zorgen we voor de afvoer van uw afvalwater

De reis van het afvalwater begint al bij huizen en bedrijven in de dorpen en steden. Via uw gootsteen en toilet stroomt het afvalwater naar de rioolleidingen. Een groot deel van deze leidingen zijn in beheer van de gemeente. Waterschap Zuiderzeeland beheert de persleidingen en rioolgemalen die ervoor zorgen dat het afvalwater bij de afvalwaterzuivering terechtkomt.  

Meten is weten  

Veel persleidingen liggen al meer dan vijftig jaar onder de grond. De Flevolandse bodem zakt waardoor (oude) leidingen ook verzakken. De kans op lekkage door schade is dan groot. We willen overlast voor de omgeving, milieuvervuiling en riooloverstorten voorkomen. Daarom voeren we inspecties uit om de conditie van de persleidingen op de millimeter nauwkeurig te weten. Dit doen we met een soort ronde spons met geavanceerde ultrasone sensoren. Die zenden geluidsgolven uit. De sensoren vangen ze weer op om afwijkingen in de wand of de verbindingen van de persleiding op te sporen. Denk aan lekkages, corrosie, uitloging en H2S aantasting. Een hele persleiding vervangen is kostbaar en niet duurzaam. Met de inspectieresultaten kunnen we gerichter de delen die niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen vervangen of repareren.

Veilig vervangen en repareren

Veel oude persleidingen zijn van asbestcement (AC) leidingen. Deze leidingen hebben geen gevolgen voor de volksgezondheid. Dit blijkt ook uit onderzoeken van het RIVM, de Gezondheidsraad en eerdere onderzoeken van TNO. Asbest is alleen gevaarlijk wanneer er sprake is van losse asbestdeeltjes die door de lucht zweven. Als we een asbestcement leiding moeten vervangen, dan doet een gecertificeerd bedrijf dit voor ons. Deze voert het af naar een gecertificeerde verwerker. 

Het werken aan asbestcement leidingen is daarmee zo veilig dat het voor de medewerkers niet nodig is om luchtdichte pakken en perslucht te dragen, zoals weleens gebeurt als er asbest in een gebouw of dak zit. Ook omwonenden hoeven geen maatregelen te nemen wanneer we een AC-leiding verwijderen. De nieuwe leidingen zijn gemaakt van PVC en HDPE kunststof (Hoge Dichtheid Polyetheen). 

Persleidingen schoonmaken: hoe doe je dat?

De binnenkant van de persleidingen schoonmaken, doen we met een soort ronde spons. Dit noemen we een foampig. Vanuit het rioolgemaal staat een pig-lanceerinrichting. Daarmee kunnen we de zogenaamde foampig in de persleiding brengen. Door de druk van de pomp beweegt de ronde spons door de persleiding heen. Alle vet en vuilresten aan de binnenkant van de leiding zijn daarna verwijderd. Natuurlijk is het beter om te voorkomen dat vet in het afvalwater komt. Benieuwd hoe? Bekijk onze tips

Nieuwe persleidingen

De dorpen en steden blijven in de komende jaren groeien. Dit betekent dat ook het afvalwater van deze nieuwe huizen en bedrijven naar de afvalwaterzuivering moet. Hiervoor leggen we nieuwe persleidingen aan. Dit doen we meestal voordat de huizen bewoond zijn. Zo heeft u hier het minst last van. Deze nieuwe persleidingen zijn gemaakt van PVC en HDPE kunststof (Hoge Dichtheid Polyetheen). 

Heeft u gevonden wat u zogt?