1957 - Grotere kavels in Oostelijk Flevoland

Na de Tweede Wereldoorlog besloot de regering ook Flevoland droog te leggen. Er was alleen geen geld om de hele polder in één keer af te maken. Daarom werd eerst Oostelijk Flevoland gemaakt. Dat begon in 1950 met het "perceel P" in Lelystad Haven. Er werd een werkhaven aangelegd, de dijk werd daar wat breder gemaakt en er was een bouwput. Al snel kwamen er een kantoor en een pension voor de mensen die er moesten werken.

woonhuisOp 13 september 1956 was de ringdijk rondom Oostelijk Flevoland klaar. Hij was wel 90 km lang! Het was een feestelijk moment en Koningin Juliana was erbij. Nog diezelfde dag gingen de gemalen Wortman, Colijn en Lovink draaien om de polder droog te leggen. Iets minder dan een jaar later, op 29 juni 1957 waren ze daarmee klaar.

Ruimte in Flevoland

De nieuwe Flevolandse polders waren ook bestemd om in te wonen en niet alleen als landbouwgebied. Op een kwart van het land werden huizen en bedrijven gebouwd. Dat kwam goed uit, want in het westen van Nederland woonden toen te veel mensen. In Flevoland was genoeg ruimte om te gaan wonen.

Voor de indeling van Oostelijk Flevoland werden één grote stad (Lelystad), een groot dorp (Dronten) en twee kleinere dorpen (Biddinghuizen en Swifterbant) bedacht. Meer dorpen vond de regering niet nodig. Steeds meer mensen hadden een auto en daardoor konden ze makkelijk grotere afstanden afleggen.

De stukken grond die wel voor landbouw bestemd waren, werden deels groter dan de stukken landbouwgrond in de Noordoostpolder. Doordat er meer tractoren en andere landbouwwerktuigen kwamen, konden de boeren meer land bewerken. De waterhuishouding in de nieuwe polder was er op gericht de landbouw mogelijk te maken en in het stedelijk gebied wateroverlast te voorkomen.

schematische tekening van sloten (2), tochten (3) en vaarten (4) (Kaart: Nieuwland Erfgoedcentrum, Lelystad, diacollectie RIJP, fotograaf Potuyt)
Fotobijschrift: Schematische tekening van sloten (2), tochten (3) en vaarten (4) (Kaart: Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad, diacollectie RIJP, fotograaf Potuyt)


Het leggen van de dijk om Oostelijk Flevoland.

Het leggen van de dijk om Oostelijk Flevoland. (Foto: Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad, fotocollectie RIJP, fotograaf Potuyt)

Tractor waarmee een drainage wordt aangelegd in de polder.

Met een tractor wordt een drainage aangelegd in de polder. (Foto: Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad, diacollectie van de Vereniging voor de Bedrijfsvoorlichting van de IJsselmeerpolders)

bord waarop gedrukt staat: Woningbouw Lelystad

Op een kwart van het landbouwgebied werden huizen en bedrijven gebouwd. (Foto: Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad, fotocollectie RIJP, fotograaf Potuyt)