2005 - Oostvaardersdijk aangepakt

De dijken rondom Flevoland moeten zware stormen en hoge waterstanden op het water kunnen tegenhouden. Er wordt voorspeld dat de buien de komende jaren steeds heviger worden en het waterpeil gaat stijgen. De klimaatverandering zorgt daarvoor. Dijken moeten daarom van tijd tot tijd verhoogd of versterkt worden. Tussen 2002 en 2005 heeft Waterschap Zuiderzeeland dit samen met Rijkswaterstaat gedaan aan de Oostvaardersdijk, tussen Lelystad en Almere.

graafmachineWaterschap Zuiderzeeland zorgt in Flevoland voor ongeveer 251 kilometer dijken. Dit zijn vooral dijken die direct aan het water liggen. Maar ook de Knardijk, die Oostelijk en Zuidelijk Flevoland van elkaar scheidt, hoort hierbij. De dijken moeten ervoor zorgen dat het water om Flevoland heen niet in de polders kan komen. Met andere woorden, zij moeten zorgen voor veiligheid. Het waterschap zorgt ervoor dat de dijken sterk en hoog genoeg blijven.

De dijken rondom Flevoland zijn grote, sterke dijken. Aan de buitenkant lijkt het niet meer dan een bult zand, begroeid met gras. In werkelijkheid is goed nagedacht over de opbouw van de dijken. Eeuwenlange ervaring en moderne technieken helpen hierbij.

Opbouw

Het grootste deel van de dijk bestaat uit zand, met daaroverheen een laag klei. Aan de kant van het water ligt een constructie die het zand op zijn plaats houdt. Die zorgt er ook voor dat de golven gebroken worden. De constructie bestaat uit kunststof, gevlochten taaie delen van wilgenbomen en daaroverheen stortsteen. Dit deel bevindt zich meestal onder water. Hier bovenop is de dijk verstevigd met grote blokken steen. Deze blokken moeten soms op hun plaats teruggezet worden. Zware golven of kleine verzakkingen kunnen de stenen namelijk van hun plaats halen.

Wat hoger op de dijk en aan de landzijde van de dijk groeit meestal gras, net als op het hoogste punt (de kruin) van de dijk. De wortels van het gras houden de klei op de dijk vast en zorgen ervoor dat dit niet wegspoelt bij hoog water of stevige golven. Schapen grazen op de dijken en houden het gras kort. Ook liggen op de dijk vaak wegen en fietspaden.

Knardijk

De Knardijk scheidt Oostelijk van Zuidelijk Flevoland. Voordat Zuidelijk Flevoland ontstond, grensde deze dijk aan het water. Nu dient het nog als een buffer (slaperdijk), voor het geval in één van de twee polders een dijk doorbreekt.