Oproep agrariërs en beheerders sportvelden: houd waterpeil op niveau bij beregening uit tochten

Om droogte tegen te gaan, worden de gronden volop beregend in Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor een goed waterpeil in de vaarten en tochten. Aan agrariërs en beheerders van sportterreinen en golfclubs die dit water gebruiken om hun velden te besproeien is de oproep het waterpeil in de tochten goed in de gaten houden. Door een te laag waterpeil kunnen oevers inzakken en kan het onderwaterleven (vissen, waterplanten e.d.) negatieve effecten ondervinden.

Stuwen

Van oost naar west helt de bodem in de Flevopolders van ongeveer NAP -3 m naar NAP -5 m. Om voldoende water in de watergangen te kunnen vasthouden, zijn stuwen nodig. Zonder stuwen zou al het water naar het laagste punt stromen. De zijde waar het water hoger is, wordt het  ‘bovenstuwse of bovenpand’ genoemd.

Aandacht voor waterpeil

Door beregening kan het waterpeil in de bovenpanden ver onder het normale waterpeil komen. Dat is geen wenselijke situatie voor de stabiliteit van de oevers en het leven onderwater. Daarom vraagt Waterschap Zuiderzeeland iedereen die aan het beregenen is, dit goed in de gaten te houden. De spelregels hierbij zijn dat de veroorzaker van het te lage peil in het bovenpand er zelf voor zorgt dat het bovenpand op peil blijft/komt door water te pompen uit het benedenpand.

Uitleg bovenpand en benedenpand

Kortom, gebruikt u water uit de tochten om te beregenen, zorg dan dat het waterpeil in het bovenpand op peil blijft. Voor vragen of advies kunt contact met ons opnemen.

Actuele waterstanden in Flevoland

Op veel locaties in Flevoland meten wij waterstanden. De meeste watergangen moeten aan een streefpeil voldoen. Op onderstaande kaart zijn waterstanden van de afgelopen drie uur te zien. Zoom in of uit, klik op een bolletje om de grafiek van de laatste periode te bekijken.