Beperkte gevolgen waterkwaliteit door droogte

De huidige droogte in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland betekent vooralsnog een beperkte verslechtering van de waterkwaliteit. Door de droogte en de bijbehorende temperatuur wordt de hoeveelheid meststoffen in het water relatief groter waardoor het water minder zuurstofrijk wordt.

Dit leidt bijvoorbeeld tot meer en aanhoudende kroosvorming en meer gevallen van blauwalg en mogelijk botulisme.

De ontwikkelingen in de waterkwaliteit wordt momenteel actueel gevolgd door medewerkers van het waterschap. De Flevolandse wateren die beheerd worden door het waterschap kunnen kwalitatief gezien tegen een stootje. De aanwezige onderwaterplanten en het ijzerrijke kwelwater zijn van nature welkome medestanders in de strijd tegen blauwalg.

Bekijk de actuele waterkwaliteit.

Waterkwaliteit Flevoland

Ondanks dat komen gevallen van blauwalg in deze periode wel vaker voor. Het waterschap kan door de huidige natuurlijke omstandigheden (warmte en droogte) weinig doen om blauwalg te bestrijden. Wij vragen u daarom alleen een blauwalgmelding te doen als er sprake is van stankoverlast. Daarnaast ontvangen we ook de meldingen voor dode vissen.

Wat doet het waterschap bij de Oostvaardersplassen?