Innovaties in de akkerbouw

Tijdens de week van de akkerbouw is het waterschap op vrijdag 24 juni a.s. bij de informatiemiddag over innovaties en veranderingen in de akkerbouw aanwezig. Het waterschap gaat met agrariërs in gesprek over verschillende onderwerpen, zoals: Hoe is het met de waterkwaliteit in Flevoland gesteld en hoe kunnen emissies (lozingen) van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater voorkomen worden? Met andere woorden: wat kunnen agrariërs doen om lozingen van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen.

Gezamenlijk belang

Ondanks de inspanningen van de agrarische sector meten waterschappen nog te veel normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater; ook in Flevoland. Nederland staat voor een forse opgave om de landelijke doelstellingen voor vermindering van normoverschrijdingen (50% in 2018 en 90% in 2023) te bereiken. Als de normoverschrijdingen niet (voldoende) verminderen, zullen extra beperkingen op de etiketten komen of zelfs toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen worden ingetrokken. Er ligt dus een gezamenlijk belang voor de waterschappen, fabrikanten en leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en de agrarische sector.

Week van de akkerbouw