In het najaar van 2022 voeren we baggerwerkzaamheden uit in de grachten en tochten van Almere Haven, Almere Buiten en Zeewolde.  Door te baggeren worden deze watergangen weer dieper en schoner. Dat is belangrijk voor het af- en aanvoeren van water, voor de natuur en voor de recreatie.

Baggerkaart Almere en Zeewolde

Op de baggerkaart(externe link) ziet u de locaties waar wij aan het werk gaan. 

Almere

De werkzaamheden duren tot eind februari 2023. Een aannemer voert de werkzaamheden uit.

Meer informatie over de baggerwerkzaamheden in Almere vindt u hier.

Zeewolde

In Zeewolde baggeren we de grachten in de stedelijke kern en in de tochten bij het Trekkersveld. Naast het baggeren vervangen we ook de beschoeiing (houten palen en plankjes van de gracht). De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind februari 2023.

Overzichtskaart vervangen beschoeiing Zeewolde.

Waarom baggeren we?

Baggeren is belangrijk om te zorgen dat het water diep genoeg blijft. En om de waterkwaliteit hoog te houden. Een dunne laag bagger is geen probleem. Maar een dikke laag zorgt ervoor dat water minder goed kan doorstromen. In extreem natte en droge periodes levert dat problemen op. Bovendien warmt ondiep water snel op. Dan is er minder zuurstof in het water, waardoor vissen kunnen sterven. Ook is er dan meer kans op botulisme en blauwalg. Bijkomend voordeel van baggeren: we nemen direct ander vuil mee (fietsen, plastic, hout, puin, etc.).

Meer informatie over baggeren vindt u op https://zuiderzeeland.nl/baggeren.

Wat doet het waterschap nog meer?

Kijk op onze website voor meer informatie over onze taken en werkzaamheden in de stad.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op.