Maatregelen rond het coronavirus

In verband met de uitbraak van het coronavirus Covid-19 volgen wij de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid. Lees hier welke maatregelen wij treffen en hoe u ons kunt bereiken.

Projecten

Foto Gemaal IJsvogel

Een overzicht van projecten van Waterschap Zuiderzeeland bij u in de buurt.

 • Voortstuwers Noordoostpolder

  Het landbouwgebied ten zuidwesten van Emmeloord heeft te maken met een verminderde drooglegging.
 • Nieuwe Natuur Schokland

  Op het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland zijn in de bodem nog heel veel resten van jagers-verzamelaars, de allereerste landbouwers en middeleeuwse bewoning te vinden. Tot tienduizend jaar terug. Deze archeologische schatten zijn uniek door hun omvang en compleetheid. Daarom is Schokland UNESCO Werelderfgoed.
 • Watererfgoed en cultuur

  In Flevoland wonen en werken we bijna helemaal onder de zeespiegel. Op de bodem van de vroegere Zuiderzee. Om dat mogelijk te maken hebben vorige generaties een hoop werk verzet. De inlaat bij Lemmer, gemaal de Blocq van Kuffeler (Almere) en de werkhaven* bij de Knardijk zijn daarvan getuige. Deze objecten vertellen een stukje van het bijzondere verhaal van het ontstaan van onze polders en ons watersysteem. 
 • Oostvaardersoevers

  Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn drie bijzondere Natura 2000-gebieden in Flevoland. Ze zijn van cruciaal belang voor grote aantallen vogels en vissen die hier permanent leven.
 • Versterking Drontermeerdijk

  De dijken zijn van wezenlijk belang voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken geen Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt de dijken in en rondom Flevoland en is bezig met het treffen van de voorbereidingen voor het versterken en verhogen van de Drontermeerdijk.
 • TORWASH: minder slib, meer biobrandstoffen

  Na het zuiveren van afvalwater blijft slib over. Dankzij TORWASH kunnen we dat tot 85% terugdringen. Én er biobrand- en grondstoffen uit winnen.
 • Ephyra®

  Na het zuiveren van afvalwater blijft slib over. Dankzij Ephyra® kunnen we daar biogas uit winnen. Daarmee verkleinen we de afvalberg. 
  Afvalwaterzuiveringsinstallatie Tollenbeek
 • Windpark Hanze

  Waterschap Zuiderzeeland neemt deel in het nog te realiseren Windpark Hanze. Met de deelname in het windpark kunnen wij al in 2023 onze energiedoelstellingen realiseren en voorzien wij op een CO2-neutrale manier in onze eigen stroom.
 • Nationaal Park Nieuw Land

  De Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer vormen de basis van Nationaal Park Nieuw Land.
 • Knardijk, gastvrije groene loper

   
  De Knardijk. Al meer dan 65 jaar een markante vertoning in Flevoland. Een gastvrije groene loper van 18 kilometer door het landschap. Graag gebruikt door schapen en recreanten.
 • Duurzame oevers

  Van 2017 tot 2021 legt Waterschap Zuiderzeeland 102 kilometer duurzame oevers versneld aan. Deze oevers dragen bij aan de ecologische waterkwaliteit, zijn goedkoper in onderhoud en leveren meer waterberging op.
 • Versterking IJsselmeerdijk (HWBP)

  Waterschap Zuiderzeeland start met de verkenning voor de versterking van de IJsselmeerdijk. Waarom is dit nodig, hoe betrekken wij de omgeving daarbij en wat gaan wij allemaal onderzoeken?
 • Masterplan Duurzame Energie

  Ons waterschap is klimaatneutraal in 2050. In welke stappen halen we dat doel? En welke concrete maatregelen nemen we daarvoor? U leest het hier. 
 • Renovatie en verduurzaming gemaal Vissering

  Na renovatie en verduurzaming een van de meest duurzame gemalen in zijn soort ter wereld.
  Gemaal Vissering Urk
 • Internationale samenwerking

  In veel ontwikkelingslanden zijn er grote problemen met water. De nood is groter dan in Nederland en de middelen/kennis beperkter.
 • Programma MVO & Innovatie

  Binnen ons Programma MVO en Innovatie werken we aan vernieuwingen om onze taken duurzamer, slimmer en beter uit te voeren. Op deze pagina leest u hierover. 
   
 • Oosterwold

  Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Hier wordt de gebiedsinrichting geheel aan de bewoners overgelaten. Zij kiezen niet alleen de eigen woning, maar realiseren ook zelf de wegen, het groen, de openbare ruimte en… het water. Waterschap Zuiderzeeland werkt als partner samen met de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Flevoland aan deze bijzondere manier van gebiedsontwikkeling.

Heeft u gevonden wat u zocht?