Belangrijk bericht voor bezoekersMaatregelen rond het coronavirus

In verband met de uitbraak van het coronavirus Covid-19 volgen wij de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid. Lees hier welke maatregelen wij treffen en hoe u ons kunt bereiken.

Projecten

Foto Gemaal IJsvogel

Een overzicht van projecten van Waterschap Zuiderzeeland bij u in de buurt.

 • We genieten van water tijdens het wandelen en fietsen. We zwemmen of vissen in water of varen er doorheen. Water zorgt voor verkoeling tijdens warme zomers. En planten en dieren leven in, op en van het water. Het is goed om regenwater op te vangen zodat we het in drogere periodes kunnen gebruiken.
 • Bij Waterschap Zuiderzeeland bereiden we ons voor op de komst van de Omgevingswet. Met deze wet wil de overheid de regels voor het inrichten van de leefruimte vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet bundelt onder andere 26 bestaande wetten voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.
 • Het ABW project ‘Schoon boerenerf’ wordt gefinancierd door LTO Noord en heeft als doel veehouders te informeren over praktische maatregelen die bijdragen aan het bereiken van een emissiearm boerenerf.
 • Waterschap Zuiderzeeland legt een grondwatermeetnet aan in haar hele beheergebied.
 • Waterschap Zuiderzeeland draagt graag bij aan het verbeteren van de biodiversiteit in Flevoland. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten, dieren, micro-organismen en schimmels.
 • Met water werken aan de leefomgeving
 • Het samenwerkingsverband P4S werkt samen met Allied Waters, Aquaminerals en Waterschap Zuiderzeeland aan het concept om van snoeihout afval poederkool te maken.
 • Het landbouwgebied ten zuidwesten van Emmeloord heeft te maken met een verminderde drooglegging.
 • Op het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland zijn in de bodem nog heel veel resten van jagers-verzamelaars, de allereerste landbouwers en middeleeuwse bewoning te vinden. Tot tienduizend jaar terug. Deze archeologische schatten zijn uniek door hun omvang en compleetheid. Daarom is Schokland UNESCO Werelderfgoed.
 • In Flevoland wonen en werken we bijna helemaal onder de zeespiegel. Op de bodem van de vroegere Zuiderzee. Om dat mogelijk te maken hebben vorige generaties een hoop werk verzet. De inlaat bij Lemmer, gemaal de Blocq van Kuffeler (Almere) en de werkhaven* bij de Knardijk zijn daarvan getuige. Deze objecten vertellen een stukje van het bijzondere verhaal van het ontstaan van onze polders en ons watersysteem. 
 • Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn drie bijzondere Natura 2000-gebieden in Flevoland. Ze zijn van cruciaal belang voor grote aantallen vogels en vissen die hier permanent leven.
 • De dijken zijn van wezenlijk belang voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken geen Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt de dijken in en rondom Flevoland en is bezig met het treffen van de voorbereidingen voor het versterken en verhogen van de Drontermeerdijk.
 • Na het zuiveren van afvalwater blijft slib over. Dankzij TORWASH kunnen we dat tot 85% terugdringen. Én er biobrand- en grondstoffen uit winnen.
 • Na het zuiveren van afvalwater blijft slib over. Dankzij Ephyra® kunnen we daar biogas uit winnen. Daarmee verkleinen we de afvalberg. 
  Afvalwaterzuiveringsinstallatie Tollenbeek
 • Waterschap Zuiderzeeland neemt deel in het nog te realiseren Windpark Hanze. Met de deelname in het windpark kunnen wij al in 2023 onze energiedoelstellingen realiseren en voorzien wij op een CO2-neutrale manier in onze eigen stroom.
 • De Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer vormen de basis van Nationaal Park Nieuw Land.
 •  
  De Knardijk. Al meer dan 65 jaar een markante vertoning in Flevoland. Een gastvrije groene loper van 18 kilometer door het landschap. Graag gebruikt door schapen en recreanten.
 • Waterschap Zuiderzeeland start met de verkenning voor de versterking van de IJsselmeerdijk. Waarom is dit nodig, hoe betrekken wij de omgeving daarbij en wat gaan wij allemaal onderzoeken?