Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.

Lees meer over ons cookiebeleid.

Projecten en werkzaamheden

Een overzicht van projecten en werkzaamheden van Waterschap Zuiderzeeland bij u in de buurt.

Projecten

 • Verhogen erosiebestendigheid overgangen dijkbekleding

  In het innovatieproject ‘verhogen erosiebestendigheid overgangen dijkbekleding’ onderzoekt het waterschap samen met andere partijen vijf nieuwe methoden die erosie van dijkovergangen moeten tegengaan.

 • Versterking IJsselmeerdijk (HWBP)

  Het project Versterking IJsselmeerdijk bevindt zich in de planuitwerkingsfase. Het resultaat van de verkenningsfase is een voorkeursalternatief, waarbij voor het noordelijke deel een vooroeveroplossing (waar dit mogelijk is) nader wordt uitgewerkt.

 • Voortstuwers Noordoostpolder: project ingetrokken

  Het landbouwgebied ten zuidwesten van Emmeloord heeft te maken met een verminderde drooglegging.

 • Oosterwold

  Zelf uw eigen groene en duurzame woongebied inrichten, dat doen de bewoners van de wijk Oosterwold. Oosterwold ligt tussen Almere en Zeewolde.

 • Biodiversiteit

  Waterschap Zuiderzeeland draagt graag bij aan het verbeteren van de biodiversiteit in Flevoland. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten, dieren, micro-organismen en schimmels.

 • Aanleg grondwatermeetnet

  In het hele beheergebied Waterschap Zuiderzeeland ligt een grondwatermeetnet.

 • Waterbeheerprogramma 2022-2027: de kracht van water

  In het Waterbeheerprogramma 2022-2027 beschrijft Waterschap Zuiderzeeland welk waterwerk we in de komende jaren te doen hebben.

 • Waterbeschikbaarheid

  De droge zomers van de afgelopen jaren lieten zien dat beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit niet vanzelfsprekend is. In de stad, de natuur en op het platteland zijn er wensen voor verbetering van waterbeschikbaarheid.

 • Gemaal Vissering

  Na renovatie en verduurzaming in 2022 is gemaal Vissering een zeer duurzaam gemaal. Gemaal Vissering bemaalt samen met de gemalen Buma en Smeenge de Noordoostpolder.

 • Energiestrategie

  Het halen van de energie- en klimaatdoelen vraagt om actie. In de Energiestrategie 2022 staan ambities en doelen voor de korte en lange termijn.

 • Omgevingswet

  Bij Waterschap Zuiderzeeland bereiden we ons voor op de komst van de Omgevingswet. Met deze wet wil de overheid de regels voor het inrichten van de leefruimte vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet bundelt onder andere 26 bestaande wetten voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

 • TORWASH: minder slib, meer biobrandstoffen

  Na het zuiveren van afvalwater blijft slib over. Dankzij TORWASH kunnen we dat tot 85% terugdringen. Én er biobrand- en grondstoffen uit winnen.

 • Duurzame oevers

  Van 2017 tot begin 2022 heeft Waterschap Zuiderzeeland ruim 104 kilometer duurzame oevers versneld aangelegd. Deze oevers dragen bij aan de ecologische waterkwaliteit, zijn goedkoper in onderhoud en leveren meer waterberging op.

 • Knardijk, gastvrije groene loper

   
  De Knardijk. Al meer dan 65 jaar een markante vertoning in Flevoland. Een gastvrije groene loper van 18 kilometer door het landschap. Graag gebruikt door schapen en recreanten.

 • Windpark Hanze

  Waterschap Zuiderzeeland neemt deel in het nog te realiseren Windpark Hanze. Met de deelname in het windpark kunnen wij al in 2023 onze energiedoelstellingen realiseren en voorzien wij op een CO2-neutrale manier in onze eigen stroom.

 • Schoon boerenerf

  Het ABW project ‘Schoon boerenerf’ wordt gefinancierd door LTO Noord en heeft als doel veehouders te informeren over praktische maatregelen die bijdragen aan het bereiken van een emissiearm boerenerf.

 • Verwijdering van medicijnresten uit afvalwater met duurzaam geproduceerde actieve kool

  Het samenwerkingsverband P4S werkt samen met Allied Waters, Aquaminerals en Waterschap Zuiderzeeland aan het concept om van snoeihout afval poederkool te maken.