Projecten

Foto Gemaal IJsvogel

Een overzicht van projecten van Waterschap Zuiderzeeland bij u in de buurt.

 • Internationale samenwerking

  In veel ontwikkelingslanden zijn er grote problemen met water. De nood is groter dan in Nederland en de middelen/kennis beperkter.

 • Nationaal Park Nieuw Land

  De Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer vormen de basis van Nationaal Park Nieuw Land.

 • Ephyra®

  Na het zuiveren van afvalwater blijft slib over. Dankzij Ephyra® kunnen we daar biogas uit winnen. Daarmee verkleinen we de afvalberg. 

  Afvalwaterzuiveringsinstallatie Tollenbeek
 • Windpark Hanze

  Waterschap Zuiderzeeland neemt deel in het nog te realiseren Windpark Hanze. Met de deelname in het windpark kunnen wij al in 2023 onze energiedoelstellingen realiseren en voorzien wij op een CO2-neutrale manier in onze eigen stroom.

 • Nieuwe Natuur Schokland

  Op het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland zijn in de bodem nog heel veel resten van jagers-verzamelaars, de allereerste landbouwers en middeleeuwse bewoning te vinden. Tot tienduizend jaar terug. Deze archeologische schatten zijn uniek door hun omvang en compleetheid. Daarom is Schokland UNESCO Werelderfgoed.

 • TORWASH: minder slib, meer biobrandstoffen

  Na het zuiveren van afvalwater blijft slib over. Dankzij TORWASH kunnen we dat tot 85% terugdringen. Én er biobrand- en grondstoffen uit winnen.

 • Oostvaardersoevers

  Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn drie bijzondere Natura 2000-gebieden in Flevoland. Ze zijn van cruciaal belang voor grote aantallen vogels en vissen die hier permanent leven.

 • Programma MVO & Innovatie

  Binnen ons Programma MVO en Innovatie werken we aan vernieuwingen om onze taken duurzamer, slimmer en beter uit te voeren. Op deze pagina leest u hierover.